Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Fytobenthos

Fytobenthos

Fytobenthos is een verzamelnaam voor alle microscopische algen die vastgehecht leven op de bodem, op de oever of op waterplanten.

Diatomeeën zijn ééncellige organismen. De meeste soorten zijn tussen 10 en 30 μm lang, maar sommige zijn minder dan 5 μm en andere meer dan 1 mm lang.

Kiezelwieren hebben enkele bijzondere eigenschappen. Het meest opvallende is hun uitwendig kiezelskelet. De inhoud van de cel is meestal geelbruin van kleur. Dat komt door de aanwezigheid van speciale pigmenten die net zoals chlorofyl a een rol spelen bij de fotosynthese. Het kiezelskeletje bestaat uit twee delen (schaaltjes) die als doos en deksel op elkaar passen. De schaaltjes kunnen allerlei vormen hebben en zeer uiteenlopende patronen van lijnen en stippels vertonen. Dankzij die grote diversiteit kunnen de meeste soorten van diatomeeën met een microscoop van elkaar worden onderscheiden aan de hand van hun schaaltjes.

Resultaten Vlaamse waterlichamen

Van de Vlaamse waterlichamen behalen 24% (40) de goede kwaliteit. Geen enkel waterlichaam haalt de zeer goede toestand.

Verder scoren 61 waterlichamen (37%) matig, 44 waterlichamen (27%) ontoereikend en 20 waterlichamen (12%) slecht.

Voor slechts twee meren werd de waterkwaliteit goed niet bereikt: Blokkersdijk en Grindplas Kessenich blijven in de klasse matig

Beoordeling biologische waterkwaliteit Vlaamse waterlichamen

Lees het rapport Biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2015

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid