Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Fytobenthos

Fytobenthos

Fytobenthos is een verzamelnaam voor alle microscopische algen die vastgehecht leven op de bodem, op de oever of op waterplanten.

Diatomeeën zijn ééncellige organismen. De meeste soorten zijn tussen 10 en 30 μm lang, maar sommige zijn minder dan 5 μm en andere meer dan 1 mm lang.

Kiezelwieren hebben enkele bijzondere eigenschappen. Het meest opvallende is hun uitwendig kiezelskelet. De inhoud van de cel is meestal geelbruin van kleur. Dat komt door de aanwezigheid van speciale pigmenten die net zoals chlorofyl a een rol spelen bij de fotosynthese. Het kiezelskeletje bestaat uit twee delen (schaaltjes) die als doos en deksel op elkaar passen. De schaaltjes kunnen allerlei vormen hebben en zeer uiteenlopende patronen van lijnen en stippels vertonen. Dankzij die grote diversiteit kunnen de meeste soorten van diatomeeën met een microscoop van elkaar worden onderscheiden aan de hand van hun schaaltjes.

Resultaten Vlaamse waterlichamen

Momenteel haalt 31% (52) van de Vlaamse waterlichamen de goede kwaliteit (Figuur 15). Geen enkel waterlichaam haalt de zeer goede toestand.

Verder  scoren 75 waterlichamen (44%) matig, 30 (18%) ontoereikend en 12 waterlichamen (7%) slecht. 

Beoordeling biologische waterkwaliteit Vlaamse waterlichamen

Lees het rapport over de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2016-2018

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.