Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Evaluatie biologie 2015

Evaluatie biologie 2015

De ecologische toestand van een oppervlaktewaterlichaam wordt onder meer beoordeeld aan de hand van een aantal biologische kwaliteitselementen.

De kaderrichtlijn Water schrijft  voor dat het slechtst beoordeelde kwaliteitselement doorslaggevend is wanneer een beoordeling op waterlichaamniveau wordt gemaakt (het ‘one out, all out’-principe).

Wanneer dit wordt toegepast voor de vijf biologische kwaliteitselementen blijkt dat slechts 1% van de Vlaamse waterlichamen een beoordeling beter dan matig krijgt. De twee als ‘goed’ beoordeelde waterlichamen zijn waterlichamen waar enkel fytoplankton relevant is. Slechts 15% van de waterlichamen scoort matig, 47% scoort ontoereikend en 37% heeft voor minstens één biologische kwaliteitselement nog de slechte beoordeling.

Klassenverdeling Vlaamse waterlichamen

Het behalen van de doelstelling voor de goede toestand voor de biologische kwaliteitselementen is dus nog zeer veraf. Er zullen verdere inspanningen nodig zijn om de biologische kwaliteit van de waterlichamen te verbeteren. 

Lees het rapport Biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2015

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid