Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie / Evaluatie biologie 2018

Evaluatie biologie 2018

De ecologische toestand van een oppervlaktewaterlichaam wordt onder meer beoordeeld aan de hand van een aantal biologische kwaliteitselementen.

De kaderrichtlijn Water schrijft  voor dat het slechtst beoordeelde kwaliteitselement doorslaggevend is wanneer een beoordeling op waterlichaamniveau wordt gemaakt (het ‘one out, all out’-principe).

Uit deze beoordeling blijkt dat maar 4% van de Vlaamse waterlichamen een beoordeling beter dan matig krijgt. Maar 28% van de waterlichamen scoort matig, 44% scoort ontoereikend en 24% heeft voor minstens één biologisch kwaliteitselement nog de slechte beoordeling. Dit is wel een duidelijke verbetering t.o.v. de vorige beoordelingscyclus toen nog 37% slecht scoorde en slechts 1% goed.

Klassenverdeling Vlaamse waterlichamen

Het behalen van de doelstelling voor de goede toestand voor de biologische kwaliteitselementen is wel nog heel veraf. Er zullen verdere inspanningen nodig zijn om de biologische kwaliteit van de waterlichamen te verbeteren.  

Lees het rapport over de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 2016-2018

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.