Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Biologie

Biologie

Om de ecologische toestand of potentieel van een oppervlaktewaterlichaam te beoordelen, kijken we naar verschillende kwaliteitselementen. De biologische kwaliteitselementen zijn van doorslaggevend belang: fytoplankton, waterflora (fytobenthos en macrofyten), macro-invertebraten en vissen.

De monitoring gebeurt in meerjaarlijkse cycli. De resultaten van de vorige cyclus (tot en met 2018) lees je in dit thema.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.