overige = energie + handel & diensten + onbekend. Betreft vergunningen VLAREM rubriek 55.7 (drinkwater), 53.8 (en rubriek 99 tem 2018). Een minimaal deel van de grondwatervergunningen kan niet toegewezen worden aan een specifiek grondwatersysteem

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ