IJsland staat niet op de figuur wegens een extreem hoge waterbeschikbaarheid (564 784 m³/inw.j)

Bron: OESO, WL, MOW, VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ