Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Publicaties drinkwater

Publicaties drinkwater

Alle publicaties en rapporten op een rijtje
Titel Beschrijving Verschenen op
Handleiding controle- en rapporteringsverplichtingen private waterleveranciers Als private waterleverancier heb je de verantwoordelijkheid om zelf de kwaliteit van het opgepompte water op te volgen en te bewaken. 06-04-2021
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2019 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per waterbedrijf. De rapportering maakt een balans op van de winning, productie en het verbruik in Vlaanderen. De data zijn ontsloten t.e.m. 2019. Ook de gedistribueerde volumes op dag- en maandbasis van 2019 zijn opgenomen. 16-12-2020
Richtlijnen gebruik grondwater voor drinkwater door particulieren Gebruik je als eigen waterwinner je eigen putwater voor consumptie en hygiëne, dan moet je putwater voldoen aan de drinkwaterkwaliteitseisen. De brochure geeft aan hoe je de controle het beste kunt aanpakken. 18-11-2020
Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2019 Hoe volgen de waterbedrijven en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement op? Dit rapport bundelt de cijfers voor het jaar 2019 over de afsluiting en heraansluiting van klanten, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, de procedure voor opvolging van wanbetaling, de minnelijke schikking voor abnormaal hoog verbruik, sociale openbare dienstverplichtingen en de klachtenbehandeling. 04-11-2020
Kwaliteit van het drinkwater in 2019 Dit rapport beschrijft de kwaliteit van het kraanwater in 2019. De resultaten van de jaarlijkse controle aan de kraan en in het distributienet, tonen aan dat de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in zeer grote mate voldoet aan de opgelegde kwaliteitseisen. 06-10-2020
WaterRegulator activiteitenverslag 2019 Ontdek de belangrijkste activiteiten van de WaterRegulator in 2019. 18-09-2020
Veterinaire antibiotica in water 2017-2018 Dit rapport bespreekt de verontreiniging door veterinaire antibiotica in de waterketen in Vlaanderen in 2017 en 2018. 16-03-2020
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen - 2018 Deze rapportering maakt het mogelijk een balans op te maken van de winning, de productie en het verbruik in Vlaanderen. Naast de data voor het jaar 2018 beschrijft het rapport ook trends. 09-12-2019
Kwaliteit van het drinkwater – 2018 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het jaar 2018. 23-10-2019
Statistieken - Toepassing algemeen waterverkoopreglement - jaar 2018 Jaarlijks rapporteren we hoe de watermaatschappijen en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement opvolgen. Dit rapport bundelt de cijfers voor het jaar 2018. 21-10-2019
Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Hoe pak je water in en rond de woning aan? Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen? 08-05-2019
Actieplan Droogte en Wateroverlast Het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 is een kortlopend actieplan, als aanvulling op de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Het bevat vier soorten kortetermijnsacties: bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven, acties die innovatie stimuleren en acties die bijdragen aan kennisopbouw, monitoring en modellering. 05-04-2019
Evaluatie 1 jaar afsprakenkader Waterscan Het afsprakenkader Waterscan startte op 1 juli 2017. Na één jaar geeft dit rapport een overzicht van de implementatie van dit afsprakenkader Waterscan op basis van een enquête, een rapportering van de watermaatschappijen over de verschillende acties en een standpunt van Komosie. 04-12-2018
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen – 2017 Met dit rapport maken we een balans opvan de winning, de productie en het verbruik van drinkwater in Vlaanderen. Naast de data voor het jaar 2017 beschrijft het rapport ook trends. 28-11-2018
Kwaliteit van het drinkwater – 2017 Dit rapport geeft een overzicht van de drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen in het jaar 2017. 05-11-2018
Statistieken - Toepassing algemeen waterverkoopreglement 2017 Jaarlijks rapporteren we hoe de watermaatschappijen en de rioolbeheerders de verplichtingen van het algemeen waterverkoopreglement opvolgen. 23-10-2018
Aanbevelingen nabehandeling en opslag drinkwater Als je drinkwater, al dan niet geleverd door een watermaatschappij, zelf behandelt of opslaat, kan de kwaliteit veranderen. Je bent dan zelf verantwoordelijk om de kwaliteit te controleren. Deze aanbevelingen kunnen je hierbij ondersteunen. 24-07-2018
Veilig kraanwater in gebouwen Een aantal aandachtspunten rond drinkwater waarmee je rekening moet houden, als je een gebouw beheert. 05-03-2018
Pesticiden in de waterketen 2015 - 2016 Dit rapport bespreekt het voorkomen van pesticiden in oppervlaktewater, aan de innamepunten van de drinkwaterwinningen, waterbodem, biota en de verspreiding via bedrijven en RWZI. 25-01-2018
Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2016 Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid gewonnen, geproduceerd, geleverd en verbruikt water per watermaatschappij. De rapportering maakt het mogelijk een balans op te maken van winning, productie en verbruik in Vlaanderen. Daarnaast bevat dit rapport ook cijfers van het niet-geregistreerde verbruik. Naast de data voor het jaar 2016 beschrijft het rapport ook trends. 18-12-2017

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.