Vlaanderen.be www.vmm.be

Van 11 april tot 7 juli 2023 boringwerken RWZI Aalst

16-05-2023
In het kader van het project DEEPER BLUE voeren Farys en De Watergroep vanaf 11 april 2023 boringswerken uit ter hoogte van het rioolwaterzuiveringsstation (RWZI) in de Spuimeersstraat in Hofstade.

Mogelijke hinder

(Geluids)overlast is mogelijk, door het werfverkeer in de straat of de (compressoren) van de boorinstallatie. De boring gebeurt onder waterdruk en het overtollige boorwater wordt na zuivering afgeleid via een tijdelijke leiding naar de Molenbeek. Dit water heeft geen negatieve impact op de Molenbeek.

Laswerken in het kader van de boring van een ASR-put op de RWZI in Aalst 

Situering van de werken

De werken zijn een onderdeel van DEEPER BLUE. Dat project wil het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aalst gedeeltelijk hergebruiken als drinkwater, na verregaande zuivering met behulp van membraanfiltratie door omgekeerde osmose. Het geproduceerde drinkwater wordt ondergronds gebufferd volgens het Aquifer Storage en Recovery (ASR) principe.

Waterunie, de dochteronderneming van waterbedrijven Farys en De Watergroep, realiseert dit project op de RWZI Aalst in samenwerking met Aquafin en ondersteund door het onderzoeksplatform CAPTURE. Het initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van de Blue Deal van de Vlaamse Regering.

Laswerken in het kader van de boring van een ASR-put op de RWZI in Aalst

Waarom een boring?

Een eerste stap in dit project is de boring van de ASR-put (Aquifer Storage & Recovery) door een erkende boorfirma. Hierbij wordt geboord tot 240 meter diepte. Indien een goede watervoerende laag (aquifer) kan worden aangeboord, zal deze ingezet worden als een ‘winter-zomer batterij voor water’. In natte periodes met wateroverschot zal later één miljoen liter per dag worden geïnjecteerd in de ASR-put (= Aquifer Storage). Op deze manier bouwt het project een strategische voorraad aan water op, die opnieuw kan worden opgepompt in droge periodes van waterschaarste (= Aquifer Recovery).

Boring van ASR-put op de RWZI in Aalst

Contact

Heb je vragen over dit project? Mail dan naar Prof. Bart De Gusseme - bart.degusseme@farys.be

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.