Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan
Blue Deal: de strijd tegen waterschaarste en droogte

ProjectlogoDe Blue Deal is een plan dat de Vlaamse regering in de zomer van  2020 lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het plan bevat meer dan 70 acties. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. 

Ontdek de Blue Dealprojecten waar de VMM aan werkt.

Blue Deal projectoproepen

MegafoonProeftuinen droogte 2022

Proeftuinen droogte ondersteunt samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project willen uitvoeren dat het circulair watergebruik en de waterbeschikbaarheid verhoogt. De VMM kiest hiermee voor waterbesparende samenwerkingsverbanden die effectief oplossingen aanreiken op het terrein. Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. Deze projectoproep is afgelopen. Een project indienen is niet meer mogelijk.

Ontdek de projectoproep proeftuinen droogte »

20 proeftuinen droogte werken al aan oplossingen voor waterschaarste »

MegafoonCollectieve regenwaterprojecten

De VMM ondersteunt gemeenten die regenwater op openbaar domein opvangen en hergebruiken. Gemeenten kunnen hiervoor samenwerken met andere actoren zoals rioolbeheerders, Aquafin en waterbedrijven. Ook samenwerking met private partners is mogelijk. Projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. Deze projectoproep is afgelopen. Een project indienen is niet meer mogelijk.

Ontdek de projectoproep collectieve regenwaterprojecten »

MegafoonHergebruik effluent waterzuiveringsinstallaties

De VMM ondersteunt bedrijven die in samenwerking met Aquafin, effluent van RWZI’s hergebruiken. Ook samenwerking met andere partners is mogelijk. Projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. Deze projectoproep is afgelopen. Een project indienen is niet meer mogelijk.

Ontdek de projectoproep hergebruik effluent »

Hoe zet de VMM haar schouders onder de Blue Deal?

Goed Werken aan natte natuur

Goed Projectoproepen voor innovatief en circulair watergebruik

Goed Investeren in digitale monitoring van waterlopen

Goed Ontsluiten van waterdata

Goed Aanpak van lekverliezen in het kraanwaternetwerk

Met steun van


logo

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.