Vlaanderen.be www.vmm.be

Sint-Genesius-Rode - WATER voor RODE

In Sint-Genesius-Rode (Vlaams-Brabant) worden verschillende grote dakoppervlaktes afgekoppeld en opgepompt naar een hoger gelegen perceel waar de gemeente een korte-keten-landbouw laat ontstaan. Het gaat om de dakoppervlaktes van nabije particuliere woningen en de daken van de Vastiau-Godeau-site. Een meubelzaak met een dakoppervlakte van meer dan 2,4 ha.

Een waterbuffer van 1.600.000 liter zorgt ervoor dat er voor de landbouwactiviteiten geen grondwater nodig is, wateroverlast op de lager gelegen site vermeden wordt en de biodiversiteit in de vallei (zoals de vroedmeesterpad) nieuwe kansen krijgt.

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater: 1.600 m³

Regenwater hergebruikt voor: Landbouw

Initiatiefnemer: Gemeente Sint-Genesius-Rode

Contactpersoon: Korneel Van Remoortel (korneel.van.remoortel@sint-genesius-rode.be)

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.