Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Dijkherstel en aanleg actieve overstromingszone Kleine Nete in De Zegge / Ondertekend Ministrieel Besluit machtiging tot onteigening Dijkherstel De Zegge

Ondertekend Ministrieel Besluit machtiging tot onteigening Dijkherstel De Zegge

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.