Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Dijkherstel en aanleg actieve overstromingszone Kleine Nete in De Zegge / Ondertekend Ministrieel Besluit machtiging tot onteigening Dijkherstel De Zegge

Ondertekend Ministrieel Besluit machtiging tot onteigening Dijkherstel De Zegge

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.