Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Over VMM / Organisatie

Organisatie

De VMM maakt deel uit van het beleidsdomein Omgeving. We hebben een heel breed takenpakket binnen de domeinen lucht, water en leefmilieu.

Het organogram toont je de verschillende afdelingen van de VMM.

 Organogram VMM met afdelingen

Klik hier om het volledige VMM-organogram te bekijken.

 

Staf administrateur-generaal

De administrateur-generaal staat in voor de algemene leiding van de VMM.

Hiertoe behoren ook strategische planning en diversiteitsbeleid.

Afdeling Integraal waterbeleid

 • Secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
 • Ondersteunen van de werking van de bekkenstructuren en coördineren van de bekkengerichte werking binnen VMM
 • Coördineren voorbereiding en financiering van de stroomgebiedbeheerplannen
 • Modelleren van oppervlaktewaterkwaliteit

Afdeling Rapportering Water

 • Meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water
 • Meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit (inclusief milieu-incidenten)
 • Analytisch VMM-laboratorium in Gent

Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie

 • Inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht, en adviseren over milieuvergunningsaanvragen lucht
 • Meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit, en voorspellen en opvolgen van smogperiodes (IRCEL - Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu)
 • Rapporteren over de toestand van het Vlaams Leefmilieu met het Milieurapport Vlaanderen (MIRA)
 • Internationaal milieubeleid
 • Communicatie

 Afdeling Ecologisch Toezicht

 • Toezicht uitbouw van de saneringsinfrastructuur
 • Toezicht beheer van de saneringsinfrastructuur
 • Gegevensbeheer van de saneringsinfrastructuur
 • Adviseren over de milieuvergunningsaanvragen afvalwaterlozingen, met inbegrip van het beheer van de milieugevaarlijke en diffuse stoffen

Afdeling Economisch Toezicht

 • Economisch toezicht op de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering, met inbegrip van de correcte kostentoerekening
 • Inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing
 • De reguleringsinstantie WaterRegulator.

Afdeling Operationeel Waterbeheer

 • Beheer van de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer
 • Grondwaterbeheer, met inbegrip van het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen grondwater
 • Lokaal waterbeheer, met inbegrip van de subsidiëring polders en wateringen en de samenwerking met de lokale besturen
 • Drinkwater en grijswaterbeheer
 • Rattenbestrijding
 • Watersysteemkennisbeheer, met inbegrip van het adviseren van de aanvragen watertoets en hoogwaterbeheer

Afdeling Kennisbeheer

 • Informatica
 • Kennisbeheer
 • Organisatieontwikkeling
 • Kwaliteitszorg
 • Interne milieuzorg

Afdeling Algemene Zaken

 • Personeelsbeleid
 • Juridische zaken
 • Boekhouding, begroting en facilitymanagement
 • Logistieke ondersteuning buitendiensten

Water, lucht en klimaatadaptatie. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

EMAS-award

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.