Uitstoot naar lucht (2020), oppervlaktewater (2020)

Bron: VMM

Cijfers in Excel