Het grondwaterverbruik van de landbouw is niet goed gekend. De cijfers in deze figuur zijn het gemiddelde van een lage schatting op basis van de gegevens uit de databank en een hoge schatting waarbij de resultaten van vroeger studiewerk mee in rekening gebracht werden.

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ