De deelsectoren overige landbouw- en tuinbouwbedrijven bevatten gemengde landbouwbedrijven met zowel akkerbouw en/of tuinbouw en/of veeteeltactiviteiten.

Bron: Departement Landbouw & Visserij, AMS

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ