Gemiddelde nitraatconcentratie per afstroomzone (Vlaanderen, 2020-2021)

Bron: VMM