Gemiddelde nitraatconcentratie per afstroomzone (Vlaanderen, 2021-2022)
Gemiddelde nitraatconcentratie per afstroomzone (Vlaanderen, 2021-2022)

Bron: VMM

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ