Gemiddelde nitraatconcentratie per afstroomzone (2019-2020)
Gemiddelde nitraatconcentratie per afstroomzone (2019-2020)

Bron: VMM