*gebouwenverwarming

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ