Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator: terugblik op 2019 / Prestatie- en efficiëntievergelijking watermaatschappijen

Prestatie- en efficiëntievergelijking watermaatschappijen

In navolging van de afspraken die vastgelegd zijn in het protocol tussen de WaterRegulator, watermaatschappijen en AquaFlanders, voert de sector procesvergelijkingen uit. De WaterRegulator volgt deze mee op, formuleert aanbevelingen en ziet toe op de actieplannen die voortkomen uit de procesbenchmarks.

Procesvergelijkingen in 2019

In 2019 liep de procesbenchmark ‘nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën’. Deze benchmark bestudeert twee processen. Enerzijds het proces voor de identificatie en behandeling van nieuwe potentiele risico’s die een impact kunnen hebben op de drinkwaterkwaliteit. Anderzijds de identificatie, beoordeling en ingebruikname van nieuwe meettechnologieën die kunnen helpen bij het analyseren en opvolgen van de waterkwaliteit. Het eindrapport wordt in de zomer van 2020 gepubliceerd op de website van AquaFlanders.

De WaterRegulator publiceerde hierover het advies Bevindingen en aanbevelingen bij de vergelijking van het proces nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën bij Vlaamse watermaatschappijen.

Evaluatie prestatie- en efficiëntievergelijking 2011-2018

De uitvoering van het meerjarenplan procesbenchmarks 2011-2018  zette de WaterRegulator aan tot het evalueren van de huidige aanpak en de resultaten van de prestatie- en efficiëntievergelijking van de watermaatschappijen. De evaluatie beoordeelt of de vier vooropgestelde doelstellingen behaald zijn door het beantwoorden van veertien onderzoeksvragen.

De WaterRegulator concludeert dat de uitvoering heeft aangezet tot efficiëntieverbeteringen bij de watermaatschappijen. De bestaande instrumenten kunnen wel nog verfijnd worden. De evaluatie detecteert namelijk nog een aantal verbetermogelijkheden. Zo kan de opmaak van het actieplan nog geoptimaliseerd worden en vergelijkende informatie over de watermaatschappijen efficiënter ontsloten worden.

Aanbevelingen van de WaterRegulator bij de prestatie- en efficiëntievergelijking 2011-2018

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.