Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator: terugblik op 2018 / Prestatie- en efficiëntievergelijking watermaatschappijen

Prestatie- en efficiëntievergelijking watermaatschappijen

In navolging van de afspraken die vastgelegd zijn in het protocol tussen de WaterRegulator, watermaatschappijen en AquaFlanders, voert de sector procesvergelijkingen uit. De WaterRegulator volgt deze mee op, formuleert aanbevelingen en ziet toe op de actieplannen die voortkomen uit de procesbenchmarks.

Procesvergelijkingen in 2018

In 2018 was de procesbenchmark van twee processen lopend, nl. nieuwe aftakkingen en assetmanagement. De eindrapporten van beide benchmarks worden in de loop van 2019 gepubliceerd op de website van AquaFlanders.

Aanbevelingen van de WaterRegulator bij:

Meerjarenplan 2019-2024

De te benchmarken processen worden vastgelegd in een meerjarenplan in samenspraak tussen AquaFlanders, de watermaatschappijen en de VMM. Eind 2018 werd het plan voor de periode 2019-2024 vastgelegd :

  • 2019: Toetsen van gemeten waterkwaliteit aan evolutie van wetenschap, kennis en evoluerende normen
  • 2020: Genereren en uitsturen van facturen en tussentijdse facturen (scope DW)
  • 2021: Exploitatie toevoerleidingen en distributienetten
  • 2022: Beheer en bewaking bestaande grondwater- en oppervlaktewaterbronnen, bestemd voor de productie van drinkwater
  • 2023: Administratie van verbruikersgegevens op klantniveau
  • 2024: Reparatie van acuut optredende storingen in toevoer- en distributieleidingen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.