Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator: terugblik op 2018 / Onderzoek en advisering

Onderzoek en advisering

De WaterRegulator voert op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse regering studies uit die verband houden met zijn opdrachten. Vaak zijn deze in voorbereiding van een -spontaan of gevraagd- advies.

Watergebruik door huishoudens in Vlaanderen

De WaterRegulator voerde in 2018 een vervolgonderzoek uit naar het watergebruik door Vlaamse huishoudens. Het opzet ervan was na te gaan waar de verschillen in watergebruik tussen huishoudtypes vandaan komen.

Meer over watergebruik door huishoudens

Onderzoeken evaluatie tariefstructuur

De tariefstructuur van de integrale waterfactuur wijzigde vanaf 2016 grondig. De Vlaamse Regering vroeg de WaterRegulator om een ex post evaluatie over de diverse aspecten van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur uit te voeren. Om de diverse aspecten degelijk te kunnen onderzoeken werd de evaluatie opgesplitst in deelonderzoeken:

  • Internationale prijsvergelijking van leiding-, afval- en hemelwater voor de gebruikers in de verschillende Europese landen.
  • Onderzoek naar de impact van wijzigingen in de tariefstructuur van de waterfactuur op de kostentoerekening van de publieke inzameling en zuivering van water: een geïntegreerde analyse.
  • Waterpeiling 2017. Marktonderzoek naar de perceptie van de integrale waterfactuur bij huishoudelijke gebruikers in Vlaanderen.
  • Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur.
  • Impact van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur op de inkomenszekerheid van de watermaatschappijen.

De eindrapporten van deze deelonderzoeken waren alle in 2018 beschikbaar. De globale evaluatie met consultatie van de belanghebbenden werd begin 2019 opgeleverd.

Kost NRW

Op vraag van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw onderzocht de WaterRegulator de kost van het waterverlies bij de Vlaamse watermaatschappijen.

Meer over de kost van NRW

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.