Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator - Activiteitenverslag 2021 / Tariefregulering drinkwatervoorziening

Tariefregulering drinkwatervoorziening

De waterbedrijven kunnen zonder voorafgaandelijk akkoord van de WaterRegulator geen tariefverhoging toepassen of nieuwe tarieven invoeren voor het doorrekenen van de kosten voor productie en levering van water bestemd voor menselijke consumptie aan de abonnees. De WaterRegulator ziet toe op de correcte toepassing van de tariefreguleringsmethode.

Tarieven 2022

De tariefreguleringsmethode voorziet in een jaarlijkse indexering van het tarief. Eind 2021 werden de geïndexeerde maximumtarieven voor de berekening van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur voor verbruik in 2022 voor elk waterbedrijf vastgelegd door de WaterRegulator. Vier waterbedrijven gaven aan lagere tarieven dan het maximumtarief te zullen toepassen in 2022. Hoewel decretaal toegelaten, strookt deze handelswijze niet met de reguleringsmethode. Het waterbedrijf geeft hiermee immers aan dat het lopende tariefplan niet (meer) strookt met de realiteit. De WaterRegulator zal daarom deze vaststelling meenemen bij de beoordeling van een nieuw tariefplan.

Opvolging tariefplannen

De WaterRegulator volgt de lopende tariefplannen van de waterbedrijven op via een jaarlijkse opvolgingsrapportering. De opvolgingsrapportering heeft als doel transparantie te brengen in de voortgang van het tariefplan. Over de vaststellingen bij de opvolging in 2020 werden vragen gesteld aan de respectievelijke waterbedrijven.

De vaststellingen uit de analyses 2017-2020 werden in 2021 geaggregeerd over alle waterbedrijven. 

Dit resulteerde in een brochure met toelichting van het doel en de basisprincipes van tariefregulering, voorstelling van de kosten en parameters die invloed hebben op de maximumtarieven en de werkpunten in voorbereiding tot de nieuwe tariefplannen 2023-2028.

De publicatie werd rechtstreeks gemaild aan de bestuursleden van de waterbedrijven, maar is ook publiek raadpleegbaar.

Raadpleeg de publicatie »

Meer over

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.