Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator - Activiteitenverslag 2021 / Onderzoek en advisering

Onderzoek en advisering

De WaterRegulator voert op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse regering studies uit die verband houden met zijn opdrachten. Vaak zijn deze in voorbereiding van een -spontaan of gevraagd- advies.

Prijsvergelijking regio's

De jaarlijkse analyse van de evolutie van de integrale waterfactuur werd in 2021 aangevuld met een vergelijking van deze factuur in de 3 gewesten.

Meer over de integrale waterprijs in Vlaanderen vergeleken met andere Belgische gewesten »

Regulering aanvullende diensten

Aanvullende diensten zijn specifieke, aanvullende diensten waarvoor waterbedrijven kosten doorrekenen aan de abonnee. Enkele voorbeelden zijn een aansluitingstarief voor drinkwater, een tarief voor het verplaatsen van een watermeter en een tarief voor een aangetekende ingebrekestelling. Tot nu toe werd naar deze diensten en tarieven als ‘éénmalige diensten/tarieven’ gerefereerd. N.a.v. aanpassingsvoorstellen in de wetgeving (AWVR) wordt geopteerd om de term ‘aanvullende diensten’ te hanteren.

In 2020 keurde het kabinet het door de WaterRegulator voorgestelde plan van aanpak goed om de regulering op de aanvullende tarieven te verscherpen.

In de loop van 2021 werd, in samenwerking met de waterbedrijven, een transparant reguleringskader en een uniforme methode voor onderbouwing van de tarifering uitgewerkt. In onderstaand kader worden de belangrijkste principes verder toegelicht

Implementatie verfijning tariefreguleringsmethodologie

Voorbeeld fiche tariefmethodologie kraanwaterIn aanloop naar de volgende tarifaire periode 2023-2028 implementeerde de WaterRegulator een verfijning van de tariefmethodologie en -rapportering. De verfijning werd gebaseerd op een voorafgaande studie die uitgevoerd werd in 2020. De implementatie vond plaats in nauw overleg met de waterbedrijven en de toezichthouder drinkwater om een praktisch werkbare en gedragen aanpak in te voeren.

  • De verfijnde investeringsrapportering vertrekt van de reguliere en strategische doelstellingen van het waterbedrijf, gemeten via KPI’s, en koppelt deze aan de investeringsprogramma’s en -uitgaven.
  • De verfijnde rapportering kende zowel een inhoudelijke als technische vernieuwing.

    Inhoudelijk zullen de waterbedrijven uitgebreider rapporteren over hun investeringen, de aanvullende diensten en een aantal (balans)gegevens om financiële ratio’s voor de drinkwateractiviteit te berekenen. Om de werklast beheersbaar te houden en vanwege de doorlooptijden zal de rapportering van de investeringsgegevens driejaarlijks in plaats van jaarlijks gebeuren en werden rapporteringen van de cashflow en de vaste activa geschrapt.

    Met de wijzigingen voorzag de WaterRegulator eveneens in een technische vernieuwing van de eigenlijke gegevensoverdracht, gericht op meer flexibiliteit, meer veiligheid en meer betrouwbaarheid. Ook de attestering van een aantal gegevens door de revisor kreeg daarom een verdere uitwerking.

    De verfijning past binnen het huidige algemene kader geschapen door de regelgeving, maar de WaterRegulator zal in 2022 een aanpassing van de besluiten voor tariefregulering aan de verfijningen voorstellen. Dit zal de rechtszekerheid en transparantie van de methodologie ten goede komen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.