Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Ontwikkeling van een NOₓ-emissietest voor gebruik tijdens de technische voertuigkeuring

Ontwikkeling van een NOₓ-emissietest voor gebruik tijdens de technische voertuigkeuring

Uitgave 25-08-2022Voertuigen beschikken over zuiveringssystemen om de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden te reduceren. Defecten of fraude kunnen tot te hoge uitstoot leiden. Dit onderzoek gaat het potentieel na van een NOₓ-test tijdens periodieke keuring.

Cover verslag NOx-studieEr bestaat al lang de roep in Europa om de uitstoot van NOx tijdens de technische keuring of via wegkantcontroles beter te controleren. De ontwikkeling van een gepaste test is een technische uitdaging. Toch is het onderzoeksteam erin geslaagd om enkele procedures te onderzoeken die beloftevol zijn voor vervolgonderzoek naar een procedure die succesvol manipulatie en fraude met verhoogde NOx tot gevolg kan detecteren:

  • via een gecorrigeerde NOx/CO2-gasmeting,
  • via een NOx-meting bij stationair draaien met en zonder nevenverbruikers en een uitlezing van het motorvermogen.

Daarnaast kan inspectiesoftware een aanvulling betekenen om emissieproblemen op het spoor te komen. Dit vereist echter momenteel nog een hoge mate aan maatwerk en expertise, waardoor op korte termijn geen algemene toepassing hiervoor wordt gezien binnen de context van periodieke keuring.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.