Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Monitoring aandachtstoffen Kaderrichtlijn Water - campagne 2019-2020

Monitoring aandachtstoffen Kaderrichtlijn Water - campagne 2019-2020

Uitgave 03-12-2020Dit rapport bespreekt de metingen van de aandachtstoffen in de Vlaamse waterlichamen van 2015 tot 2020. De aandachtstoffen zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

Cover monitoring aandachtstoffen Kaderrichtlijn Water - 2019-2020De voornaamste conclusies:

  • Van de groep van de neonicotinoiden komen imidacloprid (in 80% van de monsters in de laatste drie meetcampagnes) en thiacloprid (in 70% van de monsters in de laatste meetcampagne) het vaakst voor. Voor beide stoffen wordt de PNEC-waarde op twee meetplaatsen overschreden (op de in totaal vijf meetcampagnes).
  • Methiocarb wordt zelden boven de bepaalbaarheidsgrens vastgesteld.
  • Metaflumizon wordt niet vastgesteld boven de bepaalbaarheidsgrens. De PNEC-waarde wordt niet overschreden.
  • De antibiotica amoxicilline en ciprofloxacine worden niet vastgesteld boven de bepaalbaarheidsgrens. Beide stoffen overschrijden de PNEC-waarden niet. Van de antibiotica wordt alleen clarithromycine vastgesteld en dit met een percentage boven bepaalbaarheidsgrens tussen 40% en 57%. De PNEC-waarde wordt niet overschreden.
  • Van de hormonen werd estrone op één meetplaats vastgesteld boven de bepaalbaarheidsgrens. In de overige drie campagnes was dit niet het geval. De PNEC-waarde wordt nergens overschreden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.