Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2018

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2018

Uitgave 30-10-2019Dit rapport beschrijft de resultaten van de metingen in de omgevingslucht in de Antwerpse haven.

We meten er de polluenten zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische stoffen en PCB’s. De meetresultaten van deze polluenten zijn getoetst aan de Europese regelgeving. We toetsten de resultaten ook aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Verder bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten en de uitstoot van een aantal polluenten. 


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.