Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Grondwaterbeheer in Vlaanderen - Het onzichtbare water doorgrond

Grondwaterbeheer in Vlaanderen - Het onzichtbare water doorgrond

Uitgave 12-12-2006Sinds de installatie van het freatische grondwatermeetnet en de uitbreiding van het primair grondwatermeetnet wordt het water uit de ondergrond steeds meer zichtbaar. Met behulp van meetgegevens, modellering en databeheer worden heel wat problemen in kaart gebracht en worden oplossingen gevonden.

Hoofdstuk één toont de schakel die grondwater vormt binnen de hydrologische kringloop, tevens worden er enkele begrippen en processen uitgelegd.

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de voor grondwater relevante wetgeving en van de instrumenten waarover VMM, afdeling Water beschikt om het grondwater aan te pakken (hoofdstuk 2).

Tenslotte worden de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve grondwaterproblemen in Vlaanderen beschreven. Ook de aanpak van deze problemen komt aan bod (hoofdstuk 3).


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.