Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Pers / Archief persberichten

Archief persberichten

Overzicht van alle persberichten.

17-09-2015 Beeld klimaatverandering scherper gesteld voor Vlaanderen en omgeving

In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? De Vlaamse Milieumaatschappij geeft een antwoord op al deze vragen in het MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Het rapport werd samengesteld in samenwerking met experten van de KU Leuven, VITO en het KMI.

Lees verder...

21-10-2015: 10 Jongeren aan de slag bij de VMM op Zuiddag

Donderdag 22 oktober is het Zuiddag: de dag waarop jongeren de Vlaamse Milieumaatschappij een beetje overnemen. 10 leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar worden voor één dag woordvoerder, verzegelaar of medewerker hydrometrie. Hun doel? Samen bouwen aan een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Het loon van hun werkdag gaat integraal naar Vredeseilanden.

Lees verder...

27-10-2015: Kwaliteit drinkwater scoort ook in 2014 zeer goed

Het Vlaamse leidingwater wordt streng en zeer frequent gecontroleerd, zoals de Vlaamse drinkwaterwetgeving vereist. Alle Vlaamse openbare watermaatschappijen rapporteren jaarlijks de resultaten van de controles aan de Vlaamse Milieumaatschappij. De VMM analyseert deze cijfers en publiceert hierover jaarlijks een rapport. De conclusie van ‘Kwaliteit van het drinkwater 2014’ is duidelijk: in 2014 voldoet het leidingwater in Vlaanderen in erg grote mate aan de wettelijk opgelegde kwaliteitseisen.

Lees verder...

01-12-2015: Riviercontract Maarkebeek moet overstromingsrisico verminderen

De bewoners van de vallei van de Maarkebeek hadden al meermaals te kampen met wateroverlast. Op 1 december ondertekenen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oudenaarde en de gemeente Maarkedal daarom een riviercontract voor de Maarkebeek. Dit riviercontract omvat tal van maatregelen die het overstromingsrisico in het stroomgebied moeten verminderen.

Lees verder...

21-01-2016 Stuurgroep leefmilieukwaliteit in Genk-Zuid

Vandaag vond de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid plaats waarin de betrokken gemeenten, provincie Limburg, Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven zetelen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de nieuwe meetresultaten lucht voor. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) maakte een inschatting van de betekenis van deze meetresultaten voor de gezondheid van de omwonenden van het industriegebied.

Lees verder...

02-03-2016 Bekendmaking campagne 30 Dagen Waterwinst

Je wil best water winnen dat gratis uit de lucht komt gevallen, of verstandig omgaan met datgene wat uit de kraan komt? Wat moet je nu precies doen om je waterverbruik voordelig te maken, zowel ecologisch als economisch? Leer er alles over tijdens 30 dagen waterwinst, de campagne van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Tijdens de maand april wordt de Vlaming op een resem tips getrakteerd om verschillende soorten water optimaal in te zetten. Want kraan- en regenwater op de juiste manier gebruiken, levert een aanzienlijk voordeel op, zowel voor het milieu als voor je portemonnee.

Lees verder...

11-04-2016 Bouw van 4 visdoorgangen op de Aa in de gemeenten Kasterlee, Lille en Vorselaar

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is gestart met het bouwen van vier visdoorgangen op de Aa in de gemeenten Kasterlee, Lille en Vorselaar. Die moeten ervoor zorgen dat de vissen opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen en hun paaiplaatsen kunnen bereiken. 67 van de bijna 200 Europese zoetwatervissoorten zijn bedreigd in hun voortbestaan door menselijk ingrijpen op de waterlopen. Voor ongeveer de helft van deze vissoorten komt dit omdat ze niet vrij kunnen migreren door de waterlopen.

Lees verder...

20-05-2016 Vissen zwemmen steeds vrijer in Vlaanderen

Vissen komen in Vlaanderen vaak in een doodlopende ‘straat’ terecht. Door obstakels in de waterloop komen ze vast te zitten, kunnen ze niet naar hun paaiplaatsen, geraken ze gewond of sterven ze. Die knelpunten werkt de Vlaamse Milieumaatschappij stelselmatig weg. Met resultaat: 180 nieuwe of herstelde doorgangen die de voorbije jaren werden gerealiseerd, zorgen voor duidelijk meer vis in onze waterlopen.

Lees verder...

24-05-2016 Uitstekende score voor Vlaams zwemwater

Het is veilig zwemmen in de Vlaamse zwemzones. Het zwemwater aan de kust en in de Vlaamse zwemvijvers scoort in meer dan 80 % van de gevallen uitstekend. Dat blijkt uit de langetermijnbeoordeling van alle zwemvijvers en badzones aan de kust door de Europese Commissie. Dankzij de frequente wateranalyses van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wordt een verminderde waterkwaliteit ook snel opgemerkt.

Lees verder...

03-06-2016 Lancering ‘Mijn gifvrije tuin’ op Velt-Ecotuindagen

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni zijn er de Velt-Ecotuindagen, waarbij meer dan honderd Vlaamse ecologische tuinen vrij te bezoeken zijn. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege zal op zondag 5 juni een van die tuinen bezoeken in Gent. Ze zal er de nieuwe webtool ‘Mijn gifvrije tuin’ van de Vlaamse Milieumaatschappij lanceren, het digitale draaiboek om elk type tuin gemakkelijk op een pesticidevrije manier te onderhouden.

Lees verder...

23-06-2016 Stuurgroep leefmilieukwaliteit in Genk-Zuid

Vandaag vond de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid plaats waarin de betrokken gemeenten, provincie Limburg, Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven zetelen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de nieuwe meetresultaten lucht voor. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) maakte een inschatting van de betekenis van deze meetresultaten voor de gezondheid van de omwonenden van het industriegebied.

Lees verder...

08-07-2016 Veilig zwemmen in Vlaanderen

Met het mooie weer kan een verfrissende duik heerlijk zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en nv De Scheepvaart (DS) raden aan om te zwemmen op de locaties in Vlaanderen die aangeduid zijn als zwemwater. Zwemmen in beken, rivieren en kanalen houdt risico’s in.

Lees verder...

14-07-2016 Sociale statistieken drinkwater 2015 beschikbaar

De relatie tussen de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en hun klanten wordt sinds 2011 in belangrijke mate bepaald door het algemeen waterverkoopreglement. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Het rapport ‘Statistieken toepassing Algemeen Waterverkoopreglement 2015’ bevat gegevens over onder meer het aantal klanten, ontvangen klachten, het opvolgen van wanbetaling, de werking van de lokale adviescommissie en het aantal afsluitingen van de watertoevoer.

Lees verder...

04-08-2016 Kortenaken werkt aan nieuwe maatregelen tegen lokale wateroverlast

In het weekend van 23 en 24 juli werd de gemeente Kortenaken getroffen door ernstige wateroverlast. Een uitzonderlijk grote hoeveelheid neerslag lag aan de basis van deze watersnood. Op vrijdag 29 juli, binnen de week na de wateroverlast, vond er in het gemeentehuis van Kortenaken een vergadering plaats, op initiatief van Burgemeester Patrick Vandijck, om de wateroverlast te bespreken en te evalueren. De gemeente Kortenaken, de Vlaamse Milieumaatschappij, en Watering Velpedal bekeken samen welke initiatieven kunnen genomen worden, om beter gewapend te zijn tegen hevige lokale neerslag.

Lees verder...

08-08-2016 Bouw van een vispassage, een ecologische vijverpartij en een vogeluitkijktoren langs de Grote Nete

Vanaf augustus 2016 starten de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) met het bouwen van een vispassage, een ecologische vijverpartij en een vogeluitkijktoren langs de linkeroever van de Grote Nete ter hoogte van de Straalmolen in Balen. De werken voor de vispassage worden uitgevoerd in kader van het LIFE+ project Grote NeteWoud (LIFE12 NAT/BE000438). De vispassage moet ervoor zorgen dat de vissen opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen en hun paaiplaatsen kunnen bereiken. De inrichting van de ecologische vijverpartij en de bouw van de vogeluitkijktoren worden gefinancierd door het ANB.

Lees verder...

02-09-2016 Heraanleg van de historische Demer door Diest

De voorbije 4 jaar is de Demer in Diest in haar volle glorie hersteld: van verdwenen rivier in de vorige eeuw tot fiere waterloop doorheen de hele stad. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft samen met de stad Diest de werken recent tot een goed einde gebracht en dat mag gevierd worden. Op 4 september wordt de Demer officieel en feestelijk weer welkom geheten in de stad.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.