Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Pers / Archief persberichten

Archief persberichten

Overzicht van alle persberichten.

19-03-2021 Vlaamse Waterdagen van 20 tot 28 maart 2021

22 maart is het Wereldwaterdag en dat laten we niet zomaar voorbijdrijven! We bundelen de diverse initiatieven rond waterbeheer, -kwaliteit en beleving in de Vlaamse waterdagen van 20 tot 28 maart 2021. Wandelen of een fietstocht met je bubbel, of gewoon online vanuit je zetel. Er is voor elk wat wils op www.waterdagen.be.

Lees verder...

Oproep Proeftuinen Droogte 3.0 - steun voor innovatieve waterbesparing

De Vlaamse Milieumaatschappij lanceert voor de derde keer een oproep voor innovatieve samenwerkingsverbanden die inzetten op waterbesparing en/of circulair watergebruik. Minstens 3 private bedrijven moeten hiervoor een samenwerking aangaan. Nieuw in deze editie is dat ook één of meer niet-private partners aan het samenwerkingsverband kunnen deelnemen. Voor de Proeftuinen Droogte 3.0 maakte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 4 miljoen euro vrij. Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% steun krijgen. De oproep loopt tot 26 juli 2021.

Lees verder...

17-05-2021: ruimen Dijle centrum Leuven

De VMM haalt op maandag 17 mei vuil uit de Dijle in het centrum van Leuven. Als waterloopbeheerder doen we dit minstens één keer per jaar. Elk jaar vinden we er tientallen fietsen in de waterloop. De fietsen zijn vaak nog op slot, maar belanden toch over de brugleuningen in het water. Niet alleen fietsen worden er uit gehaald, ook winkelkarren, parkeerborden en nadarhekken zijn terug te vinden in de Dijle.

Lees verder...

31-05-2021: AeroHelden: 150 betrokken families, klaar om te getuigen

Onze 150 Franse en Belgische gezinnen hebben hun microsensor 'Senso' ontvangen en hebben intussen bijna twee maanden met luchtuitdagingen achter de rug. Elke maand, van april tot eind juli, wordt hun dagelijks leven onderbroken door uitdagingen die ze als gezin moeten aangaan, proeven die moeten worden uitgevoerd en metingen die binnen en buiten moeten worden verricht om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is leren terwijl ze plezier hebben!

Lees verder...

17-06-2021 Stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid

Vandaag vond de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid plaats waarin de betrokken gemeenten, provincie Limburg, Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven zetelen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de nieuwe meetresultaten lucht voor. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) maakte een inschatting van de betekenis van de meetresultaten voor de gezondheid van de omwonenden van het industriegebied.

Lees verder...

23-06-2021 PFOS-metingen VMM

De Vlaamse Milieumaatschappij meet PFOS in oppervlaktewater, biota en waterbodem. Deze meetresultaten zijn publiek beschikbaar op de website van de VMM. De concentraties geven een beeld over de aanwezigheid van PFOS in de Vlaamse waterlopen. De VMM betreurt de berichtgeving, waardoor de perceptie wordt gewekt dat de VMM uitspraken doet over de impact van deze concentraties op de volksgezondheid.

Lees verder...

08-09-2021 - Opening vispassage aan de Hoolstmolen in Balen

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft met financiële steun van het Visserijfonds een vispassage aangelegd op de Grote Nete aan de Hoolstmolen in Balen. De vispassage zorgt ervoor dat de vissen opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen van de Noordzee tot hun opwaartse paaiplaatsen in de Grote Nete. Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir: “Heel wat zoetwatervissoorten zijn bedreigd in hun voortbestaan door vroegere ingrepen op de waterlopen. Hierdoor kunnen vissen niet vrij migreren. Waar mogelijk investeren we daarom in vistrappen en nevengeulen. Hier in Balen wordt nu opnieuw een vismigratieknelpunt opgelost.”

Lees verder...

13-09-2021 - Omer Vanoudenhovenlaan afgesloten vanaf 24 september voor renovatie Grote Steunbeer in Diest

Begin augustus startte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met de vernieuwing van de oude stuw, de Grote Steunbeer, aan de Saspoort in Diest. De restauratie zal ervoor zorgen dat straks de échte Demer weer door Diest stroomt. De werkzaamheden die meerdere jaren gaan duren, zijn nauwkeurig gepland om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Voor de volgende fase van de werken, namelijk de verbinding van de Demer met de Begijnebeek, is het noodzakelijk dat de Omer Vanaudenhovelaan wordt afgesloten vanaf 24 september tot de tweede helft van november. Het doorgaand verkeer volgt dan in beide richtingen een omleiding via de andere zijde van de Ring rond Diest.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.