Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2023 / VMM voert strijd op tegen invasieve Chinese wolhandkrab

VMM voert strijd op tegen invasieve Chinese wolhandkrab

25-05-2023
De grotere aantallen van de Chinese wolhandkrab, een invasieve exoot in onze contreien, heeft een negatieve impact op het zoetwaterleven in onze rivieren. Met het Europese project CLANCY wil de VMM de overvloed aan wolhandkrabben beperken.

De Chinese wolhandkrab is een invasieve exoot uit Azië die sinds 1900 ook voorkomt in de Noordzee en de Baltische Zee. De laatste jaren heeft de soort zich pas echt gevestigd in onze regio’s, met een exponentieel stijgende populatie die tot in de miljoenen wordt geschat en zelfs nog niet haar hoogtepunt heeft bereikt.

De Chinese wolhandkrab is omnivoor en eet zowel plant- als dierleven in de zee én in zoet water. De jonge krabben trekken landinwaarts via de rivieren om volwassen te worden. Daarna keren ze terug naar de zee om er te paren.

320 000 krabbenvangsten

wolhandkrabOmdat er veel zijn, er steeds meer bijkomen en ze een impact hebben op zoet water, neemt de VMM als beheerder van onbevaarbare waterlopen en watergebonden exotenbestrijding  maatregelen.

Nabij Grobbendonk installeerden we een krabbensleuf waardoor de jonge
wolhandkrabben niet stroomopwaarts konden trekken. Dat was meteen een succes, want op drie maanden tijd waren er 320 000 krabbenvangsten.

Door dit succes werd de VMM trekker van een Europees project rond bestrijding en indamming van de invasieve exoot, die niet alleen beperkt is tot de Vlaamse rivieren.

Het project CLANCY, gestart in mei 2023, is gesubsidieerd door Interreg North Sea en biedt kansen voor de uitwisseling van technieken, kennis en methoden. Dat vormt de basis voor een gezamenlijke Europese bestrijding van de invasieve wolhandkrab. Met partners in België, Duitsland, Frankrijk en Zweden wordt voor de eerste keer op zo’n schaal werk gemaakt van de bestrijding van de wolhandkrab.

Meer info over het project

Logo Clancy

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Logo CLANCY

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.