Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2023 / Van analoge naar digitale atlas van onze waterlopen

Van analoge naar digitale atlas van onze waterlopen

09-03-2023
De digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten werd op 7 februari 2023 goedgekeurd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Die atlas legt de juridische toestand van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten vast en wordt o.a. gebruikt bij het verlenen van een omgevingsvergunning of machtiging voor werken aan een waterloop of publieke gracht.

Het juridisch statuut van de waterlopen werd vroeger vastgelegd in oude analoge atlassen. De Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten is hier nu de vervanging van.

Welke informatie vind je in de digitale atlas?

Bij elke gerangschikte onbevaarbare waterloop en publieke gracht staat de beheerder en de VHAG-code. Die unieke code identificeert elke waterloop van bron tot monding. Bij de gerangschikte onbevaarbare waterlopen toont de digitale atlas, naast de aslijn van de waterloop, de bodem- en kruinbreedte en de diepte van de bedding. Die informatie staat langs de waterloop alsatlaspunten: aan de bron, aan de monding en minstens op elke 500 meter daartussen. 

Kaart digitale atlas

Zijn er geen recente opmetingsgegevens beschikbaar, dan wordt de informatie uit de oude atlassen overgenomen. Die informatie krijg je als dwarsprofielen of via de gemeten waarden voor bodem- en kruinbreedte en de diepte van de bedding met de datum van de info. Bij publieke grachten vermeldt de digitale atlas de aslijneninformatie over de breedte van de erfdienstbaarheidszone. De beheerder legt de erfdienstbaarheidszone voor het onderhoud van een publieke gracht vast op maat van de gracht, maximum vijf meter breed.

Continue actualisatie

De VMM actualiseert de digitale atlas bij bestuurlijke beslissingen: afgeleverde machtigingen met een impact op de gegevens in de atlas, verschuivingen van het beginpunt van een derde categorie, hercategoriseringen … De provincies leveren de informatie aan voor waterlopen van tweede en derde categorie en publieke grachten. 

Kaart analoge atlas

Die informatie wordt doorgegeven door de gemeenten en de polders en wateringen verantwoordelijk voor het beheer van die waterlopen. Zo wordt de digitale atlas continu geactualiseerd. Om de zes jaar gaat een nieuwe versie van de digitale atlas in openbaar onderzoek en naar de bevoegde minister. Daarmee kunnen alle nieuwe wijzigingen die geen deel uitmaakten van een bestuurlijke beslissing bekrachtigd worden. Bv. verbeterde gegevens na een opmeting of spontaan ontstane wijzigingen aan de natuurlijke waterlopen.

Raadpleeg de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten via het geoloket.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.