Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2015 / Slibruimingen 2015

Slibruimingen 2015

11-03-2015
De VMM zal in de loop van 2015 14 slibruimingen uitvoeren en daarmee in totaal 219.000 m³ hinderlijk sediment uit de Vlaamse waterlopen verwijderen. Over de periode 2011-2015 zal er zo gemiddeld 139.000 m³ slib per jaar geruimd zijn. Vergeleken met de jaarlijkse sedimenttoename (begroot op 150.000 m³) betekent dit dat de VMM de hoeveelheid slib in haar waterlopen nagenoeg onder controle houdt.

Bij de selectie geeft de VMM prioriteit aan projecten die de waterafvoer herstellen in gebieden met een gevaar voor overstromingen. Een zeer grote ruiming is die van de pompboezems van het Groot Schijn. Voor dit project zal het slib uit de ene pompboezem verplaatst worden naar de andere.  Zo wordt deze pompboezem gedempt en krijgt de natuur er de vrije ruimte. Dat is niet alleen een kosteneffectieve aanpak, maar zorgt ook voor een sterke toename van de buffercapaciteit. Daarnaast zullen er belangrijke slibruimingen uitgevoerd worden op de Noordede, de Kemmelbeek en de Mandel.

Vaak is het sediment verontreinigd waardoor de slibruimingen voor het ecologisch herstel van de waterloop zullen zorgen. Ook plaatsen waar slibtoename de functie van de waterloop belemmert (natuur, recreatie, landschap), zullen worden aangepakt. Zo is er onder meer een slibruiming op de Antitankgracht en de Gaverbeek.

Door de verdere uitbouw van erosiebestrijdingsmaatregelen en saneringsinfrastructuur, gecombineerd met de strategische aanleg van sedimentvangen hoopt de Vlaamse Milieumaatschappij op termijn de kosten van haar slibruimingen te kunnen beperken. In 2015 zal de VMM daarom twee sedimentvangen in het stroomgebied van de Bellebeek en één in het stroomgebied van de Woluwe aanleggen.

Overzicht slibruimingen 2015

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie maart 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.