Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juli 2020 / Geluidshinder beter in kaart brengen

Geluidshinder beter in kaart brengen

07-07-2020
Geluidshinder heeft belangrijke negatieve gevolgen voor welzijn en gezondheid. De VMM liet een kader van nieuwe indicatoren ontwikkelen dat beleidsmakers zal toelaten om de werkelijke geluidsdruk en de leefomgevingskwaliteit voor geluid beter te beoordelen.

In een nieuwe studie heeft MIRA de huidige set van milieu-indicatoren voor geluidshinder geëvalueerd en meteen een nieuwe indicatorset voorgesteld, die meer gebruik maakt van metingen en focust op leefomgevingskwaliteit.

Nieuwe indicatoren zijn nodig om het beleid voor een leefbaar geluidsklimaat beter te beoordelen en evoluties in rekening te nemen als herinrichting van woonkernen en aanpassingen in verkeersafwikkeling. Voor de belangrijkste emissiebronnen wegverkeer, luchtverkeer, spoorverkeer worden nieuwe indicatoren voor geluidsemissie, blootstelling aan geluid en impact van geluidshinder voorgesteld. De indicatorset brengt de werkelijke geluidsdruk in kaart en hoeveel mensen in een geluidskwaliteitsvolle leefomgeving wonen.

Voor de meeste van de nieuwe indicatoren is substantiële verdere ontwikkeling  nodig, om de indicatoren effectief te kunnen bepalen of berekenen en vervolgens te kunnen actualiseren.

Lees meer op milieurapport.be

 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.