Bron: MIRA op basis van CE Delft (2019)

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ