Figuur 5: Kwetsbare ecotopen bij droogte: afstroomzone van de Stiemer bij Genk (links zonder bijkomende maatregelen tot 2050, rechts met bijkomende maatregelen volgens het scenario “Trend versnellen”)

Home Figuur 5: Kwetsbare ecotopen bij droogte: afstroomzone van de Stiemer bij Genk (links zonder bijkomende maatregelen tot 2050, rechts met bijkomende maatregelen volgens het scenario “Trend versnellen”)