Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Wil je werken aan een betere luchtkwaliteit in je gemeente?

Wil je werken aan een betere luchtkwaliteit in je gemeente?

17-11-2022
Nadat de VMM, samen met VITO, pilootprojecten begeleidde in Kalmthout en Sint-Niklaas waarin een sensornetwerk werd uitgerold rond luchtkwaliteit, werkte VITO daarvan een blauwdruk uit. De VMM ontwikkelt ook een screenings- en scenariotool, concrete instrumenten waarmee je aan de slag kunt bij de opzet van je eigen project.

Aan de slag met inspirerende pilootprojecten en nieuwe VMM-tools 

Het City of Things-project (gefinancierd door VLAIO) bracht gemeenten samen die het vraagstuk ‘luchtkwaliteit’ in hun gemeente wilden oplossen. Er ontstond een levendige wisselwerking tussen de gemeenten, VITO en de VMM. De gemeenten bevroegen elkaar en burgers naar de verwachtingen toe, vergeleken de sensoropties en bestudeerden wat de mogelijkheden ervan waren onder begeleiding van VITO. De VMM coördineerde mee, gaf technisch advies rond sensoren en tips rond luchtkwaliteit. VITO trad op als data-expert om de sensoranalyses uit te pluizen en conclusies te trekken in twee concrete proefprojecten.

Proefprojecten impact verkeersdrukte en luchtkwaliteit


Foto luchtkwaliteitIn een eerste proefproject zette de gemeente Kalmthout een meetproject op aan de schoolpoort. Sluipverkeer op weg naar Brussel zorgde al jaren voor chaos en gevaarlijke situaties aan Parkschool Relst. De gemeente monitorde de impact van twee maatregelen (knip met eenrichtingverkeer en autovrij) op de verkeersdrukte en registreerde de luchtkwaliteit. Hiervoor plaatste ze sensoren op drie verschillende plaatsen. Met de metingen kon de gemeente objectieve conclusies trekken en had ze alle info om beleidskeuzes te maken.

De stad Sint-Niklaas analyseerde met hetzelfde sensorproject als Kalmthout het circulatieplan rond de Grote Markt. Voor het nieuw mobiliteitsplan wordt een knip voor doorgaand verkeer gerealiseerd ter hoogte van de Grote Markt. Daarvoor is het interessant de impact van de verkeerssituatie te kennen op de luchtkwaliteit voor en na de invoering van de knip. Het proefproject dient als ‘nulmeting’ voor de eigenlijke invoering van de knip. Het is de bedoeling de metingen (liefst zo identiek mogelijk) te herhalen na de invoering.

Blauwdruk en screenings- en scenariotool 

Op basis van deze projecten ontwikkelde VITO een blauwdruk. Gemeenten en steden die eraan denken zelf met sensoren rond luchtkwaliteit te werken, kunnen deze blauwdruk als basis gebruiken.  Hierin staan alle struikelblokken opgesomd waardoor zo’n project sneller en gestroomlijnder kan verlopen. Intussen ontwikkelt de VMM een screening- en scenariotool, een handig werkinstrument als je zelf een nieuw project opzet met je stad of gemeente. Met de screeningstool kan je bepalen welke hotspots er zijn in je gemeente. Met de scenariotool kom je vervolgens te weten welke scenario’s er zijn en welke interessant zijn voor jouw gemeente.

Wil je deze tools leren kennen, bijdragen aan de ontwikkeling ervan en feedback geven op de voorlopige ontwerpen? Volg dan een van onze workshops tijdens de VMM-inspiratiedag ‘Samen voor Zuivere Lucht en Klimaatadaptatie’ op 9 december in Brussel. 

Kom naar de VMM-inspiratiedag 'Samen voor Zuivere Lucht en Klimaatadaptatie' om de screeningstool en scenariotool te ontdekken »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.