Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Slibruiming Zuidervaartje

Slibruiming Zuidervaartje

19-08-2021
Begin augustus startten de slibruimingswerken aan het Zuidervaartje (regio Brugge). In totaal wordt ongeveer 35.000m³ nat slib uit de bedding gehaald. Het slib is verontreinigd, o.a. door de lozing van overstortwater uit het rioleringsstelsel. Het Zuidervaartje is op verschillende locaties ook historisch verontreinigd, vooral met zware metalen (chroom, lood, nikkel, koper en zink), PCB’s en minerale oliën.

Herstel waterkwaliteit en ecologie

Het slib zal worden afgevoerd naar een erkend centrum voor grondreiniging en tijdelijke opslagplaats. Door het verontreinigde slib weg te halen kan de waterkwaliteit en de ecologie van de waterloop zich weer herstellen.

foto

Om nieuwe verontreiniging te voorkomen, werkte Aquafin in opdracht van de VMM een project uit voor de optimalisatie van het collectorenstelsel in Brugge. Daardoor zal meer huishoudelijk afvalwater naar het zuiveringsstation stromen en daalt de overstortfrequentie naar het Zuidervaartje. Het pompstation in de Polderstraat, het overstort aan de Vestingstraat en Generaal Lemanstraat worden gewijzigd. Er worden ook gescheiden rioleringen aangelegd om de overstort tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

De vele populieren en infrastructuur langs de waterloop vormen een uitdaging voor de werken. De werken moeten vaak vanuit de bedding uitgevoerd worden, bv. langs de Dampoortstraat, het Zuidervaartje en de Damse Vaart-Zuid in Brugge en de vestingen in Damme. Om de waardevolle bomenrijen niet te beschadigen, worden specifieke beschermingsmaatregelen gevolgd.

Blue Deal

De werken worden mogelijk gemaakt door de extra budgetten in de Blue Deal. Door de historische vervuiling te ruimen, zal het Zuidervaartje sneller evolueren naar een betere ecologische toestand en kan hopelijk voorkomen worden dat de waterloop droog staat. De werken zijn ook cruciaal om het overstromingsrisico te beperken.

Het Zuidervaartje werd in de 19e eeuw “afleidingskanaal der zuiderwateren van Brugge“ genoemd. Het is de belangrijkste waterafvoer as van grote delen van Damme, Brugge, Zedelgem en Oostkamp. Het Sint-Trudoledeke in de Assebroekse Meersen, de Lijsterbeek in de Wulgenbroeken en de Kerkebeek zijn de belangrijkste bovenlopen van het Zuidervaartje die via een sifon uitmondt onder het Schipdonkkanaal in het Leopoldkanaal in Oostkerke.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.