Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Projectoproep subsidies riolering en KWZI

Projectoproep subsidies riolering en KWZI

22-11-2023
Tot en met 31 januari 2024 kunnen lokale besturen en rioolbeheerders aanvragen indienen voor subsidies voor de aanleg van gemeentelijke riolering en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.

Voor de tweede keer werkt de Vlaamse Milieumaatschappij met een projectoproep om het gemeentelijk subsidieprogramma samen te stellen.

Uit de projectaanvragen die voldoen aan de criteria van de oproep wordt een selectie gemaakt voor het ontwerpprogramma GIP2024 deel 1. Na goedkeuring van het ontwerpprogramma in het voorjaar 2024 wordt de selectie bekend gemaakt en worden de aanvragers verwittigd.

De volledige projectoproep is beschikbaar via het VMM Extranet (enkel voor professionele gebruikers). 

Meer info over rioleringssubsidies en het indienen van aanvragen voor deze projectoproep »

Nieuw in deze projectoproep

Net zoals bij de vorige projectoproep, worden alle aanvragen afgetoetst aan een lijst van criteria. Nieuw voor de projectoproep GIP 2024 deel 1:

Heractiveren van oudere aanvragen
Eerder ingediende aanvragen die nog niet aan een programma werden toegewezen, kunnen voortaan geactualiseerd en geheractiveerd worden. Belangrijk is dan wel dat de motivatie aangepast wordt en het project wordt nagekeken of het voldoet aan de projectcategorieën om opnieuw in te dienen.

Gestandaardiseerde motivatie
In je aanvraag hanteer je voortaan een gestandaardiseerde motivatie waarmee je het project toewijst aan een of meerdere projectcategorieën. 

Aangepaste criteria op het vlak van timing
Voor alle geselecteerde projecten moet je voortaan binnen de 5 jaar een gunningsdossier indienen. Vanaf jaar 6 gaat er telkens 5% per jaar af van het subsidiebedrag totdat het gunningsdossier ingediend is.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.