Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Oproep Proeftuinen Droogte 3.0 – steun voor innovatieve waterbesparing

Oproep Proeftuinen Droogte 3.0 – steun voor innovatieve waterbesparing

26-04-2021
De VMM lanceert voor de derde keer een oproep voor innovatieve samenwerkingsverbanden die inzetten op waterbesparing en/of circulair watergebruik. Voor de Proeftuinen Droogte 3.0 maakte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 4 miljoen euro vrij. Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% steun krijgen. De oproep loopt tot 26 juli 2021.

Nieuw: ook niet private partners kunnen aan samenwerkingsverband deelnemen

De steun in het kader van het programma ‘Proeftuinen Droogte’ is bestemd voor samenwerkingsverbanden van minstens drie bedrijven die lokaal samenwerken aan een gezamenlijk project. In deze derde editie is er bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van lokale circulaire waterkringlopen en voor de win-win kansen die de proeftuinen droogte kunnen creëren met andere maatschappelijke uitdagingen. Om die win-win kansen te verhogen kunnen bovenop de private bedrijven ook niet private partners aan het samenwerkingsverband deelnemen.

Enkele voorbeelden van win-win kansen:

  • Een nieuwe woonontwikkeling koppelen met waterbuffering en -zuivering en zo de drinkwatervraag verlagen, zoals in de lopende proeftuin droogte Wasco, waar het regenwater van een industrieterrein het drinkwater zal leveren voor 350 nieuwe wooneenheden.
  • Door samenwerking op een bedrijventerrein de collectieve watervraag doen dalen.
  • Een hoger waterhergebruik koppelen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de omgeving.
  • Lokaal, circulair watergebruik vermindert het oppompen van grondwater; zoals in het lopende project ‘Hemelwater vervangt grondwater.

Voorstel indienen tegen 26 juli 2021

De procedure voor het indienen van een voorstel verloopt in twee fasen. Een eerste voorstel moet tegen 26 juli 2021 ingediend worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De initiatiefnemers zullen feedback krijgen bij het eerste voorstel. Definitieve voorstellen worden tegen 11 oktober 2021 verwacht. Door in twee fasen te werken willen we de drempel om een idee af te toetsen verlagen en de voorstellen waar mogelijk beter doen aansluiten bij de doelstellingen.

Het programma Proeftuinen Droogte kadert binnen de Blue Deal , waarmee Vlaanderen de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste verhoogt en streeft naar circulair watergebruik binnen prioritaire sectoren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.