Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Nieuwe modelkaarten luchtkwaliteit

Nieuwe modelkaarten luchtkwaliteit

De VMM publiceert nieuwe modelkaarten die op hoge ruimtelijke resolutie de luchtkwaliteit tonen in Vlaanderen. Deze zijn momenteel de wetenschappelijk meest onderbouwde en best beschikbare kaarten.

De modelkaarten tonen de best mogelijke inschatting van de luchtkwaliteit op plaatsen waar niet gemeten wordt. Ze geven een beeld tot op straatniveau van de gemiddelde jaarconcentraties van fijn stof en stikstofdioxide in steden en dorpskernen. Voor het eerst krijgen we zicht op de luchtvervuiling in zogenaamde street canyons, dit zijn smalle straten omgeven door hoge bebouwing.

Voor gemeenten is deze gedetailleerde informatie interessant om eventuele lokale mobiliteitsplannen op af te stemmen en gericht lokale maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in hun gemeente te verbeteren.

Hier vind je de kaart voor

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid