Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Blue Deal: Vlaanderen investeert in 11 bijkomende proeftuinen voor innovatieve circulaire watertechnieken

Blue Deal: Vlaanderen investeert in 11 bijkomende proeftuinen voor innovatieve circulaire watertechnieken

28-11-2022
Op 25 november kende de Vlaamse Regering investeringssteun toe aan 11 projecten die sterk inzetten op waterbesparing en circulair watergebruik. Het gaat om samenwerkingen tussen meerdere partners die door uitwisseling van waterstromen beter beschermd zijn tegen droogte en waterschaarste. De projecten kaderen in het steunprogramma ‘Proeftuinen droogte’ dat deel uitmaakt van de Blue deal.

Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir: “De droogte dwingt ons om anders na te denken over water. Via de proeftuinen droogte blijven we innovatieve watertechnieken uittesten via sterke samenwerkingen, zodat duurzaam watergebruik een logische keuze én opschaalbaar wordt. De Blue Deal biedt ruimte om te innoveren zodat anderen in de toekomst mee op de kar kunnen springen.”

Interesse in Proeftuinen droogte neemt toe

In maart 2022 lanceerde de Vlaamse Milieumaatschappij voor de vierde keer een oproep binnen het programma ‘Proeftuinen droogte’. De oproep richtte zich tot samenwerkingen tussen minstens drie partijen die nadenken over hergebruik van water in hun bedrijfsprocessen om zo hun waterbeschikbaarheid te verhogen.

De oproep leverde 16 projectideeën op. Een team van experts begeleidde de indieners in de verdere uitwerking van hun idee tot een finaal voorstel. Uiteindelijk ontvangen 11 projectvoorstellen investeringssteun  voor een totaal bedrag van ruim 5 miljoen euro. Dat aantal was nog nooit zo hoog.

Non-profit biedt mogelijkheden

Nieuw in deze projectoproep is dat ook non-profit bedrijven als volwaardige partner in aanmerking komen. Met succes, want in 5 van de 11 projecten zijn non-profit bedrijven betrokken, meestal gaat het om een gemeente of rioolbeheerder. Hierdoor krijgen nieuwe samenwerkingsvormen een kans wat extra inzichten oplevert.

proeftuinen droogte

Zo zorgt een innovatieve publiek-private samenwerking in Sint-Truiden voor een duurzame win-win voor de betrokken partijen. Twee fruitboeren met een waterbehoefte voor de beregening van 22 hectare fruitbomen stellen er een perceel ter beschikking voor een bufferbekken. Dat bufferbekken wordt gevuld met wateroverschotten vanuit een gescheiden riolering in de buurt aangelegd door Fluvius. Ook de stad  Sint-Truiden investeert mee in het bekken, waar overtollig water van de Oude beek naar afgeleid zal worden om zo wateroverlast te vermijden. 

In Zedelgem innoveert het bedrijf Bentopur samen met De Waterbeer, Boringen Vandaele en Loonwerk Germonpre met een nieuwe techniek dat water uit bentonietslib haalt. Bentonietslib is een afvalproduct dat vrijkomt bij gestuurde boringen. Het gerecupereerde water wordt gezuiverd en opnieuw ingezet voor boringen, ruimingswerken en landbouwactiviteiten in tijden van droogte. De techniek realiseert ook een vast restproduct dat kan dienen als bodemverbeteraar.

Lees de voorstelling van elk individueel project »

Over Proeftuinen droogte

Vlaanderen telt op dit moment al 21 Proeftuinen droogte. Dankzij de nieuwe lichting staat de teller nu op 32. Al doende leren zij over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Ze effenen het pad voor gelijkaardige projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan. Op deze webpagina staat meer informatie over Proeftuinen droogte.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.