Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zwaveldioxide / Evolutie zwaveldioxide

Evolutie zwaveldioxide

In 2018 haalden we de Europese dag- en uurgrenswaarde. De alarmdrempel en de advieswaarde van de WGO niet.

Alle Vlaamse meetplaatsen respecteerden in 2018:

  • de Europese uurgrenswaarde voor de bescherming van de menselijke gezondheid;
  • de Europese daggrenswaarde voor de bescherming van de menselijke gezondheid;
  • De alarmdrempel (3 opeenvolgende uren met een concentratie boven de 500 µg/m³) werd voor het eerst in 12 jaar opnieuw overschreden:
    • op de meetplaats in Wondelgem door een accidentele emissie bij een bedrijf;
    • op 2 meetplaatsen in de Antwerpse haven door een zware industriële brand. Deze 2 locaties zijn minder representatief voor de bescherming van de menselijke gezondheid en toetsen we niet aan de Europese regelgeving.

De WGO-advieswaarde voor dagwaarden werd op 8 van de 17 meetplaatsen overschreden.

 

Zwaveldioxide gemiddelde waarden op kaart van Vlaanderen

De VMM gebruikt een atmosferisch transport- en dispersiemodel VLOPS om de SO2-concentraties in te schatten voor locaties waar we niet meten. Het hoogst gemodelleerde jaargemiddelde voor SO2 kwam voor in de omgeving van de Antwerpse haven, vooral in de omgeving van de raffinaderijen. Daarnaast berekende het VLOPS-model ook nog verhoogde SO2-jaargemiddelden nabij lokale industriële activiteiten.

Evolutie zwaveldioxide

In het verleden waren de SO2-concentraties op de virtueel landelijke meetplaats het laagst en op de virtueel industriële meetplaats het hoogst. De concentraties op de virtueel stedelijke en virtueel voorstedelijke meetplaats lagen tussen deze twee in. De laatste jaren zien we echter dat de virtueel voorstedelijke en stedelijke meetplaats tot op het niveau van de virtueel landelijke meetplaats gedaald zijn. Dit kan verklaard worden door een daling van de emissies van de huishoudens en het verkeer. Industrie en raffinaderijen zijn de grootste bronnen van SO2-emissies. De daling van de SO2-concentraties in de omgevingslucht is een weerspiegeling van de daling van de SO2-uitstoot. Echter, de laatste jaren noteren we een tragere daling in de SO2-uitstoot wat leidt tot een stagnatie in de SO2-concentraties gemeten in de omgevingslucht.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van zwaveldioxide vind je in het jaarrapport Lucht.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.