Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zwaveldioxide / Emissies zwaveldioxide

Emissies zwaveldioxide

Zwaveldioxiden komen voornamelijk vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen en kunnen ook bij bepaalde chemische processen ontstaan. De uitstoot van zwaveldioxide draagt bij tot de verzuring van het milieu.

De totale SO2-emissie is in 2018 zeer sterk gedaald (77%) ten opzichte van 2000. Dit is vooral te danken aan het gebruik van brandstoffen met een lager zwavelgehalte (lagere accijnzen) voor transport, industriële processen en energieopwekking.

In de periode 2000-2018 zijn voornamelijk de industrie samen met de raffinaderijen en (in de eerste helft van de jaren 2000) de centrales verantwoordelijk voor een ruim deel van de SO2-emissies.

Doorgedreven inspanningen, geleverd door de elektriciteitscentrales, zorgden voor een belangrijke daling van de SO2-emissies vanaf 2008.

Ook verkeer en gebouwenverwarming (voornamelijk door huishoudens) zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de emissies. Naast het wegverkeer (voornamelijk in het begin van de jaren 2000) is ook de (internationale) zeescheepvaart een belangrijke bron van SO2-emissies door het hoge S-gehalte in de scheepsbrandstof.

 

Evolutie van de SO2-emissie (kton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

Lees het jaarrapport Lucht

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.