Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Evolutie zware metalen

Evolutie zware metalen

Vlaanderen telt drie hotspot gebieden voor zware metalen.

De evolutie van zware metalen wordt grafisch voorgesteld aan de hand van glijdende gemiddelden. Dit betekent dat elk punt op de grafiek het gemiddelde is van de voorgaande 365 dagen. De toetsing aan de Europese grens- en streefwaarden wordt enkel uitgevoerd op het einde van het kalenderjaar.

In de provincie Limburg zijn er verhoogde concentraties in de regio Genk. In dit gebied vinden we vooral hogere concentraties van nikkel, mangaan en chroom. Vanaf midden 2013 trad er een stijgende trend op waardoor de gemiddelde nikkelconcentraties rond de Europese streefwaarde schommelen. Eind 2016 en de eerst helft van 2017 lag het nikkelgemiddelde onder de Europese streefwaarde.

De twee andere hotspot gebieden liggen in de provincie Antwerpen. In Hoboken zijn vooral lood, arseen en cadmium een aandachtspunt. Vanaf 2011 trad er een stijgende trend op voor de gemiddelde lood- en cadmiumconcentraties. Hierdoor werd de Europese grenswaarde voor lood in 2015 overschreden. De hoogste loodconcentraties mat de VMM tussen november 2015 en februari 2016. Daarna daalden de concentraties. Eind 2016 evenaarde het jaargemiddelde voor lood de Europese grenswaarde. Ook in de eerste helft van 2017 zette de daling zich verder. Voor arseen is er een overschrijding van de Europese streefwaarde sinds de start van de metingen. Voor cadmium was er een overschrijding van de Europese streefwaarde in 2012 en opnieuw vanaf 2014.

In Beerse vinden we hogere concentraties van lood, koper, zink, cadmium en arseen. Eind 2016 lagen de gemiddelden voor arseen en cadmium op minstens één meetplaats boven de Europese streefwaarde. Dit blijft zo in de eerste helft van 2017.

In de hotspot gebieden schommelen de concentraties van zware metalen in PM10-stof in functie van de tijd. Voor de meeste metalen is er een lichte daling sinds de start van de metingen.

 

Lood

lood PM10 evolutie

Arseen

arseen PM10 evolutie

Cadmium

cadmium PM10 evolutie

Nikkel

nikkel PM10 evolutie

 

De VMM meet de concentraties van zware metalen in de lucht en in het neervallend stof om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit met betrekking tot zware metalen in Vlaanderen. Daarnaast verzamelen we gegevens over de uitstoot en berekenen de bijdrages van tal van sectoren aan zware metalen in de lucht.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid