Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Evolutie zware metalen

Evolutie zware metalen

Vlaanderen telt drie hotspot gebieden voor zware metalen.

Hoboken

Twee hotspot gebieden liggen in de provincie Antwerpen. In Hoboken zijn vooral lood, arseen en cadmium een aandachtspunt. Vanaf 2011 trad er een stijgende trend op voor de gemiddelde lood- en cadmiumconcentraties. Hierdoor werd de Europese grenswaarde voor lood in 2015 overschreden. De hoogste loodconcentraties mat de VMM tussen november 2015 en februari 2016. Daarna daalden de concentraties, vanaf eind 2016 de Europese grenswaarde voor lood opnieuw gehaald. In 2019 stegen de gemiddelde loodconcentraties opnieuw maar het jaargemiddelde bleef ruimschoots onder de Europese grenswaarde. In 2020 stopte deze stijgende trend.

Voor cadmium was er een overschrijding van de Europese streefwaarde in 2012, 2014, 2015 en 2016. Vanaf het najaar van 2016 was er opnieuw een daling van de cadmiumconcentraties waardoor vanaf eind 2017 het jaargemiddelde voor cadmium de Europese streefwaarde evenaarde. Vanaf midden 2018 steeg het glijdend jaargemiddelde opnieuw waardoor in 2019 het jaargemiddelde voor cadmium de Europese streefwaarde overschreed. In 2020 trad er opnieuw een daling op en lag het jaargemiddelde op alle meetplaatsen onder de streefwaarde.

Voor arseen is er een overschrijding van de Europese streefwaarde sinds de start van de metingen. Ook voor arseen daalden de concentraties vanaf het einde van 2016; in 2019 boog de daling om naar een stijgende trend. Ook voor arseen stopt de stijgende trend in 2020.

Beerse

In Beerse vinden we hogere concentraties van lood, koper, zink, cadmium en arseen. Sinds de start van de metingen was er voor cadmium een overschrijding van de Europese streefwaarde op minimaal één meetplaats. In 2018 daalde voor cadmium de gemiddelde concentratie verder en werd de Europese streefwaarde voor het eerst gehaald. Voor arseen schommelt de gemiddelde concentratie rond de Europese streefwaarde sinds 2010. In 2017 daalden de gemiddelde arseenconcentraties tot onder de Europese streefwaarde. Ook de grenswaarde voor lood wordt sinds 2009 gehaald in Beerse.

Genk

Een andere hotspot bevindt zich in de provincie Limburg. Er zijn verhoogde concentraties van nikkel, chroom en mangaan in de regio Genk. Vanaf midden 2013 trad er een stijgende trend op waardoor de gemiddelde nikkelconcentraties rond de Europese streefwaarde schommelden. Eind 2017 steeg het nikkelgemiddelde tot boven de Europese streefwaarde. Vanaf 2018 is er opnieuw een dalende trend tot onder de Europese streefwaarde. In 2019 en 2020 bleven de gemiddelde concentraties stabiel en lagen ze onder de streefwaarde.

Trendgrafieken

In de hotspotgebieden schommelen de concentraties van zware metalen in PM10-stof in functie van de tijd. Voor de meeste metalen is er een daling sinds de start van de metingen.

De evolutie van zware metalen wordt grafisch voorgesteld aan de hand van glijdende gemiddelden. Dit betekent dat elk punt op de grafiek het gemiddelde is van de voorgaande 365 dagen. De toetsing aan de Europese grens- en streefwaarden wordt enkel uitgevoerd op het einde van het kalenderjaar.

Lood

lood PM10 evolutie

Arseen

arseen PM10 evolutie

Cadmium

cadmium PM10 evolutie

Nikkel

nikkel PM10 evolutie

 

De VMM meet de concentraties van zware metalen in de lucht en in het neervallend stof om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit met betrekking tot zware metalen in Vlaanderen. Daarnaast verzamelen we gegevens over de uitstoot en berekenen de bijdrages van tal van sectoren aan zware metalen in de lucht.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.