Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Evolutie zware metalen

Evolutie zware metalen

Vlaanderen telt drie hotspot gebieden voor zware metalen: Hoboken, Beerse en Genk.

De evolutie van zware metalen wordt grafisch voorgesteld aan de hand van glijdende gemiddelden. Dit betekent dat elk punt op de grafiek het gemiddelde is van de voorgaande 365 dagen. De toetsing aan de Europese grens- en streefwaarden wordt enkel uitgevoerd op het einde van het kalenderjaar.

Twee hotspot gebieden liggen in de provincie Antwerpen. In Hoboken zijn vooral lood, arseen en cadmium een aandachtspunt. Vanaf 2011 trad er een stijgende trend op voor de gemiddelde lood- en cadmiumconcentraties. Hierdoor werd de Europese grenswaarde voor lood in 2015 overschreden. De hoogste loodconcentraties mat de VMM tussen november 2015 en februari 2016. Daarna daalden de concentraties. Eind 2016 evenaarde het jaargemiddelde voor lood de Europese grenswaarde. In 2017 en de eerste 7 maanden van 2018 zette de daling zich verder tot ruim onder de Europese grenswaarde. Voor cadmium was er een overschrijding van de Europese streefwaarde in 2012, 2014, 2015 en 2016. Vanaf het najaar van 2016 was er opnieuw een daling van de cadmiumconcentraties waardoor eind 2017 het jaargemiddelde voor cadmium de Europese streefwaarde evenaarde.  Voor arseen is er een overschrijding van de Europese streefwaarde sinds de start van de metingen. Ook voor arseen dalen de concentraties vanaf het einde van 2016.

In Beerse vinden we hogere concentraties van lood, koper, zink, cadmium en arseen. Sinds de start van de metingen is er voor cadmium een overschrijding van de Europese streefwaarde op minimaal één meetplaats. In de eerste 10 maanden van 2018 daalt voor cadmium de gemiddelde concentratie verder en wordt de Europese streefwaarde geëvenaard. Voor arseen schommelt de gemiddelde concentratie rond de Europese streefwaarde sinds 2010. In 2017 daalden de gemiddelde arseenconcentraties tot onder de Europese streefwaarde.

Een andere hotspot bevindt zich in de provincie Limburg. Er zijn verhoogde concentraties van nikkel, chroom en mangaan in de regio Genk. Vanaf midden 2013 trad er een stijgende trend op waardoor de gemiddelde nikkelconcentraties rond de Europese streefwaarde schommelden. Eind 2017 steeg het nikkelgemiddelde tot boven de Europese streefwaarde. In 2018 is er opnieuw een dalende trend tot onder de Europese streefwaarde.

In de hotspot gebieden schommelen de concentraties van zware metalen in PM10-stof in functie van de tijd. Voor de meeste metalen is er een daling sinds de start van de metingen.

Lood

lood PM10 evolutie

Arseen

arseen PM10 evolutie

Cadmium

cadmium PM10 evolutie

Nikkel

nikkel PM10 evolutie

 

De VMM meet de concentraties van zware metalen in de lucht en in het neervallend stof om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit met betrekking tot zware metalen in Vlaanderen. Daarnaast verzamelen we gegevens over de uitstoot en berekenen de bijdrages van tal van sectoren aan zware metalen in de lucht.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid