Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Emissies zware metalen

Emissies zware metalen

Heel wat activiteiten geven aanleiding tot emissies van zware metalen. Zo spelen de industrie en het verkeer een niet te onderschatten rol. Maar ook het verwarmen van onze gebouwen, de energieproductie en de land- en tuinbouw dragen hun steentje bij.

De emissie van zware metalen naar de lucht vormt een belangrijk thema binnen het Vlaamse milieubeleid. Ook op internationaal niveau is de bestrijding van de luchtverontreiniging door zware metalen een belangrijk onderwerp.

Een blik op het verloop van de emissies in de periode 2000-2016:

  • Daling van de emissies van alle zware metalen.
  • Zware metalen met de grootste emissies in 2016 zijn: lood, koper, nikkel en zink.

Een volledige bespreking van de emissies van de zware metalen vind je in het jaarrapport Lucht.

Lood, koper, nikkel en zink kennen de hoogste emissies. Deze emissies zijn grotendeels afkomstig van de sectoren industrie, energie en verkeer. De emissies van industrie en energie vertonen een sterke daling tussen 2000 en 2016. Deze daling komt onder andere door het in gebruik nemen van emissie reducerende maatregelen. De emissies van verkeer blijven stabiel. De uitlaatemissies dalen door het in gebruik nemen van milieuvriendelijkere en efficiëntere voertuigen maar de niet-uitlaatemissies stijgen door het toenemend aantal voertuigen. De emissies van de overige sectoren (land- en tuinbouw, huishoudens, off road en handel en diensten) zijn ongeveer op hetzelfde niveau gebleven.

Onderstaande figuren tonen de emissietrend van deze zware metalen door de verschillende sectoren in Vlaanderen voor de jaren 2000 tem 2016.

Lood

Grafiek emissies per sector.

Koper

Grafiek emissies per sector.

Nikkel

Grafiek emissies per sector.

Zink

Grafiek emissies per sector.

De VMM meet de concentraties van zware metalen in de lucht en in het neervallend stof om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit met betrekking tot zware metalen in Vlaanderen. Daarnaast verzamelen we gegevens over de uitstoot en berekenen de bijdrages van tal van sectoren aan zware metalen in de lucht.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid