Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Emissies zware metalen

Emissies zware metalen

Heel wat activiteiten geven aanleiding tot emissies van zware metalen. Zo spelen de industrie en het verkeer een niet te onderschatten rol. Maar ook het verwarmen van onze gebouwen, de energieproductie en de land- en tuinbouw dragen hun steentje bij.

De emissie van zware metalen naar de lucht vormt een belangrijk thema binnen het Vlaamse milieubeleid. Ook op internationaal niveau is de bestrijding van de luchtverontreiniging door zware metalen een belangrijk onderwerp.

Een blik op het verloop van de emissies in de periode 2000-2016:

  • Daling van de emissies van alle zware metalen.
  • Zware metalen met de grootste emissies in 2016 zijn: lood, koper, nikkel en zink.

Een volledige bespreking van de emissies van de zware metalen vind je in het rapport Lozingen in de lucht.

Lood, koper, nikkel, vanadium en zink kennen de hoogste emissies. Deze emissies komen grotendeels uit de industrie, energie en verkeer, maar kennen wel een sterke daling tussen 2000 en 2016. Deze daling komt onder andere door het in gebruik nemen van emissiereducerende maatregelen. De emissies van de overige sectoren zijn ongeveer op hetzelfde niveau gebleven.

Onderstaande grafieken tonen de emissies van deze zware metalen door de verschillende sectoren in Vlaanderen voor de jaren 2000 en 2016.

Zware metalen emissies sectoren 2000

Zware metalen emissies sectoren

De VMM meet de concentraties van zware metalen in de lucht en in het neervallend stof om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit met betrekking tot zware metalen in Vlaanderen. Daarnaast verzamelen we gegevens over de uitstoot en berekenen de bijdrages van tal van sectoren aan zware metalen in de lucht.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid