Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Emissies zware metalen

Emissies zware metalen

Heel wat activiteiten geven aanleiding tot emissies van zware metalen. Zo spelen de industrie en het verkeer een niet te onderschatten rol. Maar ook het verwarmen van onze gebouwen, de energieproductie en de land- en tuinbouw dragen hun steentje bij.

De emissie van zware metalen naar de lucht vormt een belangrijk thema binnen het Vlaamse milieubeleid. Ook op internationaal niveau is de bestrijding van de luchtverontreiniging door zware metalen een belangrijk onderwerp.

 Een blik op het verloop van de emissies in de periode 2000-2014:

  • Daling van de emissies van bijna alle zware metalen.
  • Zware metalen met de grootste emissies zijn: lood, koper, nikkel en zink.

Een volledige bespreking van de emissies van de zware metalen vind je in het rapport Lozingen in de lucht.

Er is een emissiedaling merkbaar voor alle zware metalen tussen 2000 en 2014, behalve voor cadmium. Dit wordt verklaard doordat een groot deel van de emissies van cadmium afkomstig zijn van huishoudelijke verwarming. Deze emissie stijgt sterk.

Lood, koper, nikkel, vanadium en zink kennen de hoogste emissies. Deze emissies komen grotendeels uit de industrie en energie, maar kennen wel een sterke daling tussen 2000 en 2014. Deze daling komt onder andere door het in gebruik nemen van emissie-reducerende maatregelen. De emissies van de overige sectoren zijn ongeveer op hetzelfde niveau gebleven.

Onderstaande grafieken tonen de emissies van zware metalen door de sectoren in Vlaanderen voor de jaren 2000 en 2014.

Zware metalen emissies sectoren 2000

Zware metalen emissies sectoren

De VMM meet de concentraties van zware metalen in de lucht en in het neervallend stof om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit met betrekking tot zware metalen in Vlaanderen. Daarnaast verzamelen we gegevens over de uitstoot en berekenen de bijdrages van tal van sectoren aan zware metalen in de lucht.

» Over VMM

www.properelucht.be

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid