Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / VOS / Evolutie VOS

Evolutie VOS

De VMM meet VOS op verscheidene plaatsen in Vlaanderen. In 2016 respecteerden de meetwaarden de Europese en Vlaamse grenswaarden voor benzeen.

De tolueenwaarden respecteerden de advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie definieerde. 

Evolutie gemeten benzeenwaarden door de jaren heen.

Het meetnet wijzigde over de jaren heen. Daarom geeft de figuur een benaderend beeld van de evolutie van benzeen gemeten met automatische monitoren. Deze toont dat de benzeenconcentraties dalen. 

Een volledige bespreking van de meetresultaten van VOS vind je in het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid