Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / VOS / Evolutie VOS

Evolutie VOS

De VMM meet vluchtige organische stoffen (o.a. benzeen) op verscheidene plaatsen in Vlaanderen.

Benzeen respecteert Europese en Vlaamse grenswaarden

In 2018 respecteerden alle meetplaatsen de Europese en Vlaamse grenswaarde voor benzeen. Het hoogste jaargemiddelde voor benzeen met voldoende databeschikbaarheid en representatief voor de bevolking werd gemeten in Zelzate-Havenlaan.

De WGO-advieswaarden voor tolueen werden ook nergens overschreden. Het hoogste representatieve halfuurmaximum en weekgemiddelde werd gemeten op de meetplaats Tessenderlo-Dennenhof.

Benzeen in 2018

Grafiek met overzicht metingen benzeen per meetplaats.

Trend benzeen

Evolutie gemeten benzeenwaarden door de jaren heen.

Dalende trend benzeen niet voortgezet

Het virtueel jaargemiddelde van 2018 vertoonde een lichte stijging ten opzichte van 2017. Over de jaren heen wijzigden de meetplaatsen. Tussen 2006 en 2016 berekenden we het virtueel gemiddelde met de semiautomatische en automatische benzeenmetingen. Vanaf 2016 werd het benzeengemiddelde bepaald op basis van semiautomatische metingen op landelijke, stedelijke en voorstedelijke meetplaatsen. De automatische monitoren zijn immers verplaatst naar industriële locaties om de bronnen beter in kaart te brengen.

Voor ieder jaar tonen we het laagste en het hoogste jaargemiddelde van de individuele meetplaatsen. Het verschil tussen beide blijft vrijwel gelijk over de periode 2006-2016 voor de automatische metingen. De semiautomatische metingen kennen een minder grote spreiding over de meetplaatsen heen.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van VOS vind je in het jaarrapport Lucht.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.