Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / VOS / Evolutie VOS

Evolutie VOS

De VMM meet vluchtige organische stoffen (o.a. benzeen) op verscheidene plaatsen in Vlaanderen.

Benzeen respecteert Europese en Vlaamse grenswaarden

In 2017 lagen de concentraties onder deze grenswaarden. In de Antwerpse haven mat de VMM wel hogere waarden. Deze meetplaats wordt beïnvloed door de petrochemische industrie en is minder relevant voor de blootstelling aan de bevolking. Voor tolueen werd de WGO-advieswaarde voor halfuren tweemaal overschreden in Genk.

Benzeen in 2017

Grafiek met overzicht metingen benzeen per meetplaats.

Trend benzeen

Evolutie gemeten benzeenwaarden door de jaren heen.

Daling benzeen in omgevingslucht

De VMM meet benzeen op heel wat meetplaatsen in Vlaanderen. Nemen we het gemiddelde van alle meetplaatsen, dan zien we een dalende trend. Op te merken valt dat over de jaren heen het meetnet wijzigde. Om efficiënter te meten, veranderden enkele meetplaatsen en zijn verschillende  meetmethodes geïntroduceerd vanaf 2017. Sindsdien gebeuren heel wat metingen op een semiautomatische manier. Zo krijg je wel een beeld van de gemiddelde concentratie maar piekwaarden zijn minder zichtbaar omdat het 14-daagse stalen betreft. Nabij industriële bronnen gebruikt de VMM wel nog automatische toestellen die continu de luchtkwaliteit monitoren.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van VOS vind je in het jaarrapport Lucht.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid