Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / VOS / Evolutie VOS

Evolutie VOS

De VMM meet vluchtige organische stoffen (o.a. benzeen) op verscheidene plaatsen in Vlaanderen.

Benzeen en tolueen halen doelstellingen

In 2019 respecteerden alle meetplaatsen de Europese en Vlaamse grenswaarde voor benzeen. Het hoogste jaargemiddelde voor benzeen met voldoende databeschikbaarheid en representatief voor de bevolking namen we waar in Zelzate-Havenlaan (1,09 µg/m³).

De WGO-advieswaarden voor tolueen werden ook nergens overschreden. Het hoogste halfuurmaximum (147 µg/m³) en weekgemiddelde (13,4 µg/m³) werd gemeten op respectievelijk de meetplaatsen Genk-sluis Langerlo en Antwerpen-Polderdijkweg. Beide meetplaatsen liggen in industriegebied en zijn dus niet representatief voor de bescherming van de menselijke gezondheid.

Benzeen in 2019

Grafiek met overzicht metingen benzeen per meetplaats.

Trend benzeen

Evolutie gemeten benzeenwaarden door de jaren heen.

Dalende trend voor benzeen in omgevingslucht voortgezet

Het virtueel jaargemiddelde van benzeen gemeten met de automatische monitoren daalde tussen 2006 en 2016. De semiautomatische metingen zetten in 2016 en 2017 deze dalende trend verder, gevolgd door een lichte stijging in 2018. In 2019 daalden de concentraties opnieuw.

Voor ieder jaar tonen we het laagste en het hoogste jaargemiddelde van de individuele meetplaatsen. Het verschil tussen beide blijft vrijwel gelijk over de periode 2006-2016 voor de automatische metingen. De semiautomatische metingen kennen een minder grote spreiding over de meetplaatsen heen.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van VOS vind je in het jaarrapport Lucht

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.