Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / VOS / Emissies VOS

Emissies VOS

De oorzaken van de emissie van niet-methaan vluchtige organische stoffen of NMVOS zijn heel divers.

Zo zorgen wij met ons allen voor een aanzienlijke uitstoot van NMVOS naar de lucht door de verwarming van onze gebouwen. Daarnaast spelen de industrie, energiesector, verkeer en de land- en tuinbouw een niet te onderschatten rol. Het gebruik van detergenten en cosmetica geeft aanleiding tot NMVOS-emissie. En ook onze bossen en graslanden stoten vluchtige organische stoffen uit.

Een blik op het verloop van de emissies:

  • Sterke daling van de totale NMVOS-emissie. Industrie en verkeer zijn de sterkste dalers.
  • Stijging van de emissie door de huishoudens. De verwarming van onze gebouwen veroorzaakt deze stijging.

Lees het jaarrapport Lucht

In de periode 2000-2018 dalen de NMVOS-emissies met maar liefst 44%. De landbouw draagt het meest bij tot de emissies van NMVOS (26% in 2018). De industriële activiteiten dragen net iets minder bij (24% in 2018) en kenden een sterke daling ten opzichte van 2000. De emissies dalen door het installeren van emissiereducerende maatregelen en overschakeling naar meer watergebaseerde producten.

Het relatieve aandeel van de sectoren industrie, verkeer en energie in de totale uitstoot van NMVOS in Vlaanderen neemt af van 2000 tot 2018, terwijl het relatieve aandeel van de huishoudens, land- en tuinbouw en natuur toeneemt. Het relatieve aandeel van de sectoren offroad en handel en diensten blijft ongeveer constant.

 

Evolutie van de NMVOS-emissie (kton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.