Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Wat is vermesting?

Wat is vermesting?

Vermesting ontstaat bij een overmaat aan nutriënten. Planten kunnen niet alle overtollige nutriënten opnemen waardoor deze stoffen in ons oppervlaktewater, grondwater en bodem terechtkomen. Dit leidt tot de verstoring van ecologische processen en natuurlijke kringlopen.

De belangrijkste nutriënten betrokken bij vermesting zijn:

  • kalium (K);
  • fosfor (P);
  • stikstof (N).

Deze stoffen zijn van nature beperkt aanwezig in de bodem en in het grond- en oppervlaktewater. Menselijke activiteiten zorgen voor een zeer grote toevoer ervan. Vooral het gebruik van meststoffen, afvalwaterlozingen, verbrandingsprocessen en het storten van huishoudelijk afval en waterzuiveringsslib leiden tot vermesting.

In de omgevingslucht is vooral stikstof relevant. Fosfor en kalium zijn verwaarloosbaar omdat ze oplossen in het water en de bodem.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid