Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Vermestende emissies

Vermestende emissies

De uitstoot van vermestende emissies is 39 % gedaald tussen 2000 en 2018.

Vermesting via de lucht is het gevolg van verontreiniging van de lucht met ammoniak en stikstofoxiden. Deze stoffen kunnen leiden tot de eutrofiëring van bodem en water. Teveel stikstof tast ecosystemen aan en vermindert de biodiversiteit. Landbouw en verkeer zijn de belangrijkste bronnen van vermestende stoffen.

De totale stikstofemissie daalt sterker tussen 2000 en 2009 dan in de periode 2010-2018. De stikstofuitstoot door de land- en tuinbouw neemt af tussen 2000 en 2008 en blijft daarna vrij constant. De stikstofemissie door het verkeer neemt jaar na jaar af in 2000-2018. De land- en tuinbouwsector en het verkeer zijn in 2018 samen verantwoordelijk voor meer dan 80% van de stikstofemissies.

Grafiek stikstofemissies sinds 2000 per sector.

Een volledige bespreking van de emissies van de luchtverontreinigende stoffen vind je vanaf september 2020 terug in het Jaarrapport Lucht - Emissies 2000-2018 en luchtkwaliteit in 2019 in Vlaanderen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.