Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Impact op ecosystemen

Impact op ecosystemen

Verzurende en vermestende deposities tasten ecosystemen aan en verminderen de biodiversiteit.

Verzurende en vermestende deposities zorgen ook voor een verminderde grondwaterkwaliteit. Zo verhoogt het nitraatgehalte en spoelen er zware metalen en aluminium uit naar het grondwater. Door het voortdurend uitspoelen van kalium, calcium en magnesium, krijgen bepaalde bodems een lage buffercapaciteit. Zo kunnen ze minder weerstand bieden tegen het verzurende effect van atmosferische stikstof- en zwavelpolluenten. 

logo natura 2000De opgezette actieprogramma’s hebben als doel de natuur en de ecologische veerkracht te beschermen. Het Natura 2000 netwerk speelt hierbij een belangrijke rol. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden die de toekomst van de meest kwetsbare dieren, planten en hun habitat, de omgeving waarin ze leven, verzekert. 

Natura 2000 De Gulke Putten

Dactylorhiza maculataHet Natura 2000-gebied ‘de Gulke Putten’ in Wingene is een mooi voorbeeld van zo'n beschermd natuurgebied. Hier gaan cultuur en natuur samen met recreatie, natuurbeleving en onderzoek. De grasvelden werden jarenlang gemaaid waardoor het gebied rijk is aan onder meer heischrale vegetatie met zeldzame orchideeën. De bescherming van dit Natura 2000-gebied leidde tot het vrijwaren van de heidegebieden, vijvers en heischrale graslanden met bijhorende zeldzame plantenrijkdom.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid